Gerwen van Middelkoop is vanaf de zomer van 2019 als tracécoördinator en adviseur/projectleider planologie betrokken bij de aanleg van Zuid-West. Gerwen: “Ik werk al ruim 10 jaar aan uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. In mijn werk vind ik het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken van morgen. Zoals hier bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. De afgelopen jaren hebben we intensief samengewerkt met de samenwerkende overheden om te komen tot een uitgewerkt tracé. Ik heb er veel vertrouwen in dat we deze constructieve werkwijze kunnen voortzetten als we toewerken naar een Rijksinpassingsplan.”