Langs de lijn

Natuur is veel meer dan bos en biodiversiteit’

Het zijn mensen met een groot hart voor de natuur: Toine Cooijmans en Lex Querelle van Natuurmonumenten. Nu de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost dwars door het 1000 hectare grote natuurgebied Huis ter Heide komt is er werk aan de winkel. De mannen zetten alles in zodat de schade aan natuur en het landschap zoveel mogelijk beperkt wordt.

Meer dan bos Lex is coördinator natuurbeheer, kent het gebied goed en is verantwoordelijk voor het beheer van de natuur. Toine is medewerker public affairs, en zet zich vooral in om mensen mee te krijgen de natuur te behouden en daar waar het kan te versterken. “Natuur gaat over veel meer dan bos en biodiversiteit”, begint Toine. “Het gaat er ook om dat je nadenkt over wat je achterlaat voor generaties na ons. En dat de Brabanders die hier nu wonen kunnen genieten van hoogwaardige natuur.” Natuur staat al jaren onder druk, vroeger had je nog veel ruimte voor natuur buiten de officiële natuurgebieden, nu is het zelfs lastig om de natuurgebieden intact te houden. Het is niet voor niks dat Brabant bezig is met een ontwikkeling van een nieuw Van Gogh Nationaal Park.

Verschil maken Ook Lex en Toine begrijpen dat de hoogspanningsverbinding noodzakelijk is. Lex: “Maar we zijn niet blij met het tracé waar nu voor gekozen is. We hadden veel liever gezien dat de hoogspanningsverbinding verder aan de rand van het natuurgebied zou komen te liggen. Nu doorsnijdt deze een halfopen natuurlandschap en waardevolle bossen. ” TenneT is in gesprek met Natuurmonumenten om te bekijken wat er gebeuren moet om de natuur te compenseren. Dat het zin heeft blijkt uit het feit dat ze door gesprekken te voeren ook echt een verschil kunnen maken. Toine: “In de eerdere voorstellen drong de hoogspanningsverbinding nog dieper door het hart van het natuurgebied. We hebben toen een voorstel gedaan om de verbinding 300 meter op te schuiven richting het oosten.

Plus

Plus “Zo zoeken wij steeds naar een plus voor de natuur”, vervolgt Lex. “We kijken bijvoorbeeld naar mogelijkheden om de biodiversiteit te verhogen. We weten dat bepaalde kevers en amfibieën helemaal niet zo van bos houden. Op de open plekken die ontstaan zou je daar plekken voor kunnen creëren.” Lex legt uit dat het belangrijk is dat natuurgebieden met elkaar verbonden blijven. “Er ontstaan nu veel ‘bloempotten’ terwijl je streeft naar gebieden waar de natuur met elkaar verbonden is.” Lex en Toine kijken niet alleen naar het bos: Toine: “Ook de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding in het open landschap is op veel plekken een aantasting van het gebied. Hier gaan we met een landschapsplan nog eens goed naar kijken. Zo kunnen we proberen om het zicht op de hoogspanningsverbinding, door het toevoegen van bomen en struiken, weg te nemen en te verzachten.”

Maar het is niet alleen de hoogspanningsverbinding waar over gepraat wordt. Parallel hieraan wordt ook het nieuw te bouwen hoogspanningsstation in Tilburg besproken. Toine: “Vanuit natuuroogpunt gezien is de gekozen locatie verre van optimaal. Deze locatie is een belangrijke schakel in de verbinding van natuurgebied Huis ter Heide met de Loonse en Drunense Duinen. Vanuit het zuiden is er stedelijke druk en vanuit het noorden recreatieve druk. Onlangs is er een windturbine geplaatst en nu komt daar nog een hoogspanningsstation bij.”

Bij het inpassingsplan blijft Natuurmonumenten zich inzetten om op te komen voor de natuur. “Het zijn constructieve gesprekken, we hebben maar één doel en dat is dat we de natuur niet alleen compenseren maar ook versterken. Zolang we allemaal datzelfde belang voor ogen houden denken we dat we er kunnen uitkomen”, besluit Lex.