In gesprek met rentmeester Etiënne Hack:

‘Vanuit expertise meedenken in oplossingen’

Zijn vader kwam uit de akkerbouw, zijn moeder uit de melkveehouderij. En zo groeide Etiënne op tussen agrariërs. Hij weet niet alleen hoe het er op een boerenbedrijf aan toegaat, hij kent als geboren en getogen Brabander ook de regio goed. Al vroeg wist hij dat hij later ‘iets’ wilde doen in het buitengebied. Dat hij afstudeerde in bos- en natuurbeheer, met als specialisatie rentmeesterij, is dan ook geen toeval. Inmiddels heeft hij sinds zes jaar zijn eigen kantoor in Heesch, waar een aantal rentmeesters druk is om de verbinding te leggen tussen belanghebbenden en grote overheidsinstanties, zoals TenneT. Etiënne vertelt.

Op bezoek Via Duvekot Rentmeesters is het kantoor van Etiënne betrokken bij de plannen voor de hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Sinds anderhalf jaar komt Etiënne bij belanghebbenden, die te maken hebben met de aanleg van Zuid-West 380 kV Oost, over de vloer. Door corona is het contact nu iets anders, de gesprekken gaan nu vaak via de telefoon of via beeldbellen. “Maar dat maakt voor het proces niets uit. Ik onderzoek wat er speelt en probeer binnen de technische en ruimtelijke kaders, te kijken naar punten waar mensen tegenaanlopen. En wat ik merk is dat er binnen die kaders, ruimte is om oplossingen te zoeken.” Luisteren Een heel aantal bezoeken is inmiddels afgelegd, maar er is ook nog genoeg te doen. Zodra een deel van het tracé voldoende is uitgewerkt om te bespreken met grondeigenaren en is afgestemd met de gemeente, gaat Etiënne aan de slag met het maken van afspraken en het toesturen van documentatie. “Wat ik prettig vind is dat ik samen met de grondeigenaar kan kijken naar de mastposities en het werkterrein. In deze fase kunnen we samen nog kijken naar de mogelijkheden. Dit zijn belangrijke besprekingen, waarbij ik vooral luister. Hoe komt het plan over, waar zitten pijnpunten, wat zijn de wensen. Als ik die zaken weet, kan ik vanuit mijn expertise meedenken in oplossingen. Op deze manier bereik je dat beide partijen vrede kunnen hebben met de uitkomst. Ik hoef niemand uit te leggen dat we die hoogspanningsverbinding nodig hebben. Maar de manier waarop de uitvoering gebeurt, daar kan ik wel wat mee.”

Volgens de planning wordt er vanaf 2023 gebouwd. Dat is ook het moment waarop Etiënne zijn werk overdraagt. “Wanneer de aannemer in beeld komt dan valt mijn werk onder de verantwoordelijkheid van de omgevingsmanager of de cultuurtechnisch toezichthouder van de aannemer. Van tevoren is er dan een goede overdracht, waardoor alle afspraken die ik met belanghebbenden gemaakt heb goed geborgd worden. Maar zo ver is het nog lang niet. Voorlopig ga ik nog heel veel gesprekken voeren!”, besluit Etiënne.