Wij werken aan het tracé

Marc Janssen

Adviseur Bureau Energie Projecten van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Bureau Energieprojecten begeleidt de besluitvorming bij vergunningverlening van grote energieprojecten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen. Er wordt hierbij samengewerkt met gemeenten, provincies, waterschappen op het gebied van vergunningen en ontheffingen.

Sander van Sluis

Projectleider Zuid-West 380 kV Oost van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besluiten gezamenlijk over de ruimtelijke inpassing van de 380 kV-hoogspanningsverbinding en bepalen waar de nieuwe verbinding komt en hoe deze eruit komt te zien.

Alle tracévarianten en hun effecten worden eind maart 2019 voorgelegd aan de minister. Hij zal de betrokken samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies vragen. Mede op basis van dit advies maakt de minister voor de zomervakantie van 2019 een keuze.

“Luisteren naar de omgeving is een sleutelwoord in het project.”