Onze werkplek?

“Overal tussen Rilland en Tilburg”

De afgelopen maanden hebben we weer een nieuwe fase doorlopen om te komen tot een definitief tracé. We hebben daar iets meer tijd voor nodig gehad dan we hadden gepland. We kregen vanuit de omgeving en de samenwerkende overheden de opdracht om vooral zorgvuldig te werk te gaan, en als je iets met aandacht doet dan kost dat tijd. Als team verruilen we het TenneT-kantoor in Arnhem steeds vaker voor ons werkgebied tussen Rilland en Tilburg. Want alleen door op de plek te zijn waar je plannen voor maakt zie je wat je doet. En ook wat je aanricht.

Samenwerking

Zorgvuldigheid zit hem voor ons ook in de samenwerking. De afgelopen maanden zijn we continu in gesprek geweest met belanghebbenden; in werkateliers en gesprekken met stakeholders zoals Rijkswaterstaat, LSNed en waterschappen. Iedereen binnen de groep stakeholders (bewoners, bedrijven, overheden, organisaties) is gelijkwaardig en draagt bij vanuit zijn of haar belang, ervaring en deskundigheid. Daar waar we gevraagd zijn verder onderzoek te doen hebben we dat gedaan.

Verrassing

Zoals bij de Brabantse Wal; hier was de vraag of de ondergrondse hoogspanningsverbinding in de buisleidingenstraat aangelegd kan worden.Tot voor kort dachten we dat dat niet mogelijk was, maar na nieuw onderzoek blijkt het toch een reële mogelijkheid te zijn. Dat is de zorgvuldigheid die wij zoeken. Blijven nagaan of iets echt zo is, of iets echt niet kan.

De grote lijn is duidelijk, binnen dat kader kijken we steeds gedetailleerder naar het ontwerp. Daar gaan we in de volgende fase, bij het bepalen van de mastposities, nog een stap in verder. Iedere fase vraagt om zorgvuldigheid en een goede samenwerking met alle betrokkenen is daarin een randvoorwaarde. Alleen zo komen we tot een definitief tracé.

Heeft u vragen of wilt u reageren,
neem dan contact op met Antje en Jochem

antje.tenhaaf@tennet.eu
jochem.dijkshoorn@tennet.eu