Wij werken aan het tracé:

Samenwerkende overheden streven naar het best haalbare

De komst van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding in ons Brabantse en Zeeuwse landschap is een feit. TenneT ontwikkelt deze 380 kV-hoogspanningsverbinding samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), eerstverantwoordelijke voor de zorgvuldige ruimtelijke inpassing.

Wie zijn de samenwerkende overheden?

De samenwerkende overheden bestaan uit 18 gemeenten, twee provincies en de waterschappen. Wij richten ons op het tracé tussen Rilland en Tilburg, het zogenoemde project Zuidwest 380 kV Oost. Wij streven naar een inpassing die voor onze inwoners, ondernemers en gebruikers en het landschap over het hele tracé zo min mogelijk belastend en verstorend is. Ook denken we, daar waar mogelijk, mee met het ministerie en TenneT hóe het proces goed en zorgvuldig kan worden doorlopen. Wij kijken daarom kritisch mee in het belang van onze inwoners en ons grondgebied. Uiteindelijk besluit de minister van EZK samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de ruimtelijke inpassing van de 380 kV-hoogspanningsverbinding
.

Het moet uit te leggen zijn

Sinds maart 2018 is Albert Reijlink technisch voorzitter namens de samenwerkende overheden. Voor zowel gemeente Breda als voor Regio West Brabant houdt hij zich voornamelijk bezig met projecten waar veel partijen bij elkaar gebracht moeten worden en bij elkaar blijven. Dit omvangrijke project heeft daar alle kenmerken van. Zorgen dat de samenwerkende overheden de ministers een zorgvuldig advies geven, dat in iedere gemeente uitlegbaar is, is voor hem een belangrijke doelstelling. Door het voorzitterschap bij Albert te beleggen is de voortgang van het proces zowel in kwaliteit als in tijd geborgd.

Betrokken bestuurder

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen zijn er wisselingen in het bestuur van de 18 gemeenten. Bea van Beers, wethouder in Dongen, is vanaf juni 2018 bestuurlijk voorzitter namens de samenwerkende overheden. Zij pakt dit met veel enthousiasme en kennis van zaken op. Zij was in de vorige bestuursperiode ook al betrokken bij dit project. Ze wil graag de goede samenwerking in de volgende fases van het project voortzetten, in het belang van onze inwoners, milieu en landschap. 

Bedankt!

De samenwerkende overheden bedanken Ron Dujardin, voormalig wethouder van gemeente Etten-Leur, voor zijn onafhankelijke en betrokken voorzitterschap. Ook Paul Vermeulen, die tot 1 januari technisch voorzitter namens de samenwerkende overheden was, wordt langs deze weg nogmaals bedankt voor zijn inzet.