Vijf vragen aan

Jhon van Veelen

Vroeger wilde Jhon van Veelen kunstenaar of boswachter worden, nu werkt hij als senior landschapsarchitect mee aan de inpassing van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV. We stellen hem vijf vragen.

1. Wat vind je belangrijk bij de inpassing van een hoogspanningsverbinding?

Dat de hoogspanningslijn de beste vorm krijgt, zo goed mogelijk in het landschap past en zo min mogelijk stoort. Dat als je onderweg een dorp tegenkomt, je daar dan op de juiste manier langs gaat. Zodat de ruimtelijke kwaliteit in stand blijft. Dat is mijn uitdaging.

2. Is goede inpassing objectief en meetbaar of afhankelijk van persoonlijke smaak?

Het is meer objectief dan je in eerste instantie denkt en voor een groot deel meetbaar. Het betekent dat de hoogspanningsverbinding op de juiste plek in het landschap staat. Een hoogspanningsverbinding is als een snelweg. Je gaat over een langere afstand van A naar B. Je kunt niet overal afslaan, zoals in een dorp. Als iets functioneel goed in elkaar steekt heb je een basis om hem ook mooi te vinden. Maar als de verbinding je afschrikt, dan is hij niet mooi. En dat is persoonlijk.

3. Is een hoogspanningsverbinding in elk landschap goed in te passen?

Rijd je door Nederland dan zie je al snel 10 verschillende landschappen. De hoogspanningsverbindingen gaan over die landschappen heen. De inpassing daarin is verschillend. De Noordoostpolder is grootschalig, daar voegt de lijn zich beter in het landschap. In tegenstelling tot de kleinschalige Achterhoek, waar het contrast groot is.

4. Wanneer vind je de inpassing van een lijn geslaagd?

Een hoogspanningsverbinding verbindt hoogspanningsstations met elkaar. Het meest voor de hand liggend zou een rechte lijn zijn, maar dat gaat natuurlijk niet. Je probeert de hoogspanningsverbinding zo vorm te geven dat de samenhang met het landschap goed is. Net zoals de snelweg een rivier volgt en de hoogteligging van de snelweg afhangt van het feit of hij op zand- of veengrond is aangelegd.

5. Je schrijft een landschapsplan. Wat is het nut daarvan?

Als het uitzicht op een dorp verandert, vindt niemand dat leuk. Daar waar dat gebeurt probeer je dit met inpassingsmaatregelen te verzachten: door bijvoorbeeld nieuwe wegbeplantingen. Het landschap wordt ‘sterker’ en het contrast tussen het landschap en de hoogspanningsverbinding wordt minder.

Meer weten?