Langs de lijn met:

Mark Verweijmeren,
LSNed

‘Blijf met elkaar in gesprek
en toets je plannen’

We hebben in Nederland een ondergrondse snelweg voor kabels en leidingen: leidingenstraat Nederland (LSNed). De leidingenstraat loopt vanaf Rotterdam via Moerdijk naar Antwerpen en richting Vlissingen. Het tracé van Zuid-West

380 kV Oost loopt voor een belangrijk deel langs deze leidingenstraat. Hierdoor ondervindt LSNed direct de gevolgen van de tracékeuze. Mark Verweijmeren is projectleider bij LSNed en volgt de ontwikkelingen van het tracé op de voet. Ook bezoekt hij de werkateliers die van belang zijn voor LSNed.

Overleg

“Samenwerken is belangrijk”, begint Mark. “Mijn ervaring is dat het eindresultaat beter is als vanaf het begin de inzichten van directbetrokkenen verwerkt worden en er regelmatig onderlinge afstemming is.” In de ontwerpateliers leveren betrokkenen een actieve bijdrage aan de verbetering van het ontwerp. In de ateliers werken bewoners, maar ook partijen als Brabants Landschap, LSNed en Staatsbosbeheer samen met TenneT.


Veiligheidsvoorzieningen

10 jaar geleden werd ontdekt dat de huidige hoogspanningsverbindingen een nadelig effect hebben op de leidingen in de leidingenstraat. Mark: “Er was sprake van een onveilige situatie voor medewerkers en er was een ontoelaatbaar risico op corrosie van stalen leidingen.” Inmiddels zijn veiligheidsvoorzieningen getroffen (door het plaatsen van apparaten) waardoor de risico’s tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht.

“Samenwerken is belangrijk”

Brabantse wal

Het is niet gezegd dat het overal lukt de veiligheid te borgen. “Het systeem luistert heel nauw. Je moet precies berekenen waar de voorzieningen geplaatst moet worden, om de veiligheid te blijven waarborgen. Bij het tracé van Rilland naar Tilburg zitten we met de Brabantse Wal, hier zijn de apparaten minder effectief vanwege de grondsoort. Met TenneT zijn we in overleg hoe we dat op moeten lossen.”

Uitbreiding

Naast het veiligheidsaspect is het ook van groot belang dat de Leidingenstraat nog kan worden uitgebreid. De energietransitie heeft mogelijk ook effect op het aantal leidingen in de grond. Op dit moment lopen er allerlei studies naar mogelijkheden om windenergie op zee om te zetten naar bijvoorbeeld waterstof. Als we straks kiezen om windenergie om te zetten naar waterstof dan moet deze getransporteerd kunnen worden via de leidingenstraat. “Dan kan het toch niet de bedoeling zijn dat dat niet via de leidingenstraat kan door de aanwezigheid van een hoogspanningsverbinding”, lacht Mark. Begin volgend jaar moet er meer duidelijkheid zijn over het definitieve tracé.

“We hopen dat dan blijkt dat de uitbreiding van leidingen niet beperkt wordt en de beïnvloeding beheersbaar blijft”