Langs de lijn met:

Johan en Anita Ossenblok,
agrariërs in Roosendaal

‘Wij kunnen het onze koeien gewoon niet aandoen’

Op het melkveebedrijf van Johan en Anita Ossenblok lopen 155 koeien en 70 jongvee rond. De koeien lopen vrij de stal in en uit naar de weide. Maar het is warm vandaag, dus zoeken de meeste koeien een plekje onder de ventilatoren in de stal. De komst van de hoogspanningsverbinding van Tilburg naar Rilland zorgt voor de nodige aanpassingen op de grond van het melkveebedrijf.

Johan en Anita vertellen hun verhaal.

Investering

Johan woonde vroeger met zijn ouders aan de overkant van de weg. Alle 70 koeien die er toen liepen moesten iedere dag de weg over om naar de wei te kunnen. Erg onhandig en onveilig, zeker voor het verkeer en op mistige dagen. “We hebben toen flink geïnvesteerd om de stallen aan de overkant van de weg te krijgen”, vertelt Johan. “Wij doen er alles aan om het voor de koeien zo prettig mogelijk te hebben.” Er hangt zelfs een speciale borstel waar de koe een massage kan nemen. Misschien is het ook niet zo gek dat hier 1,8 miljoen liter melk per jaar geproduceerd wordt.

Hoogspanningstracé

In 2009 werd bekend dat er een nieuwe hoogspanningsverbinding zou komen. “Toen we de tekeningen zagen waren we er niet heel blij mee”, vervolgt Johan. “Het voorgenomen zuidelijke tracé was een van de vier varianten. Op dat moment was het afwachten welk tracé zou worden gekozen. In 2016 werd bekend dat het zuidelijke tracé plotseling was gewijzigd door de komst van drie windmolens. Tijdens de vergunningsaanvraag van de windmolens is in overleg met TenneT en de gemeente goed onderzocht of dat allemaal kon, in combinatie met de plannen van voor de hoogspanningsverbinding. Dat leek allemaal in orde.”

“Wij doen er alles aan om het voor de koeien zo prettig mogelijk te hebben.”

Problemen

Maar nu blijkt dat de molens te dicht op de hoogspanningsverbinding staan. Wanneer een rotorblad afbreekt dan zou deze de hoogspanningsverbinding kunnen raken. Ook de aanwezige buisleidingenstraat is een probleem: als er een hoogspanningsmast omvalt dan zou deze op de buisleidingenstraat terecht komen. En dat is niet toegestaan. Johan: “Dus heeft TenneT aanpassingen gedaan op het tracé. Op het perceel waar de koeien nu in de wei lopen wordt een soort station geplaatst waar de ondergrondse 150 kV-kabels worden aangesloten op de nieuwe.”

Zorgen

Afgezien van het feit dat de familie Ossenblok het geen fraai gezicht vindt, maken ze zich vooral grote zorgen om de gezondheid van de koeien. Johan: “Koeien zijn gevoelig voor elektrische en magnetische velden, waardoor ze fysieke problemen kunnen krijgen. Bovendien blijven ze uit de buurt van gebieden met elektromagnetische velden. Dat betekent dus dat ze geen fatsoenlijke weidegang meer hebben. Dat willen we de koeien echt niet aandoen.” Het is duidelijk dat de familie Ossenblok zich grote zorgen maakt. TenneT kijkt op dit moment of er mogelijkheden zijn om toch het oorspronkelijke plan door te voeren. “We zijn wel erg blij dat Jochem en Antje van TenneT hier zijn komen kijken, je begrijpt het pas echt als je het zelf ziet”

"Bij wie kunnen wij aankloppen als de koeien problemen krijgen om drachtig te worden of minder melk gaan produceren?"