Tracé onder de loep

In Projectboek 1 hebben we de opgave voor de uitwerking van het voorgenomen tracé beschreven. We hebben een indeling gemaakt in een aantal zogenaamde 'optimalisatiegebieden'. Deze gebieden hebben we in de werkateliers uitgewerkt in uitwerkingsgebieden. Er zijn enkele veranderingen doorgevoerd: we hebben het gebied Roosendaal-Halderberge gesplitst in 'Roosendaal-Kruisland' en 'Borchwerf II'. Het tracédeel ten oosten van Oud Gastel is vanwege de samenhang toegevoegd aan de uitwerking bij Standdaarbuiten. Dit uitwerkingsgebied heet nu 'Oud Gastel-Standdaarbuiten'.

image