Wat vooraf ging

Er wordt al lang gestudeerd op de hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Tussen 2009 en 2015 hebben we verschillende alternatieven voor dit traject ontwikkeld. De besluitvorming hierover leidde tot veel onrust in de regio. De minister van Economische Zaken heeft partijen in de regio de gelegenheid gegeven om suggesties te doen voor alternatieven en varianten.

Dit heeft ertoe geleid dat wij de afgelopen twee jaar samen met partijen in de regio een set alternatieven en varianten hebben ontwikkeld. We hebben de effecten hiervan in kaart gebracht. De resultaten zijn eind maart 2017 gepubliceerd en te lezen op de website. De minister van Economische Zaken heeft de samenwerkende overheden in West- en Midden Brabant gevraagd om, mede op basis van deze informatie, een advies te geven over het meest gewenste tracé.


De samenwerkende overheden hebben gehoor gegeven aan dit verzoek. Zij hebben de minister geadviseerd om het tracé te kiezen dat vanaf Rilland over de Brabantse Wal via Woensdrecht, Roosendaal-Borchwerf en Standdaarbuiten, Zevenbergschen Hoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg loopt.


Vanaf daar loopt het tracé naar 's Gravenmoer en Huis ter Heide, naar locatie Spinder bij Tilburg. Bij Woensdrecht gaat het tracé ongeveer zeven kilometer ondergronds. Ook hebben zij de minister geadviseerd om mee te werken aan een drietal specifieke wensen: de verkabeling van de 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Waalwijk over de kernen Geertruidenberg en Raamsdonkveer, de 150 kV-verbinding door de Bredase woongebieden in Haagse Beemden en Wisselaar ondergronds aan te leggen (verkabelen). En de inpassing in het landschap van de 380 kV-verbinding ter plaatse van het knelpunt bij Moerdijk te onderzoeken.

De minister heeft het advies van de samenwerkende overheden overgenomen en dit begin juli 2017 als voorgenomen tracé gekozen. Concreet heeft hij ons verzocht om de 150 kV-verbinding door de woonkernen van Geertruidenberg en Raamsdonkveer ondergronds aan te leggen. Ook zijn we gevraagd om te onderzoeken hoe de 380 kV-verbinding het beste ingepast kan worden bij Moerdijk. De minister heeft de verkabeling van de 150 kV-verbinding door de Bredase wijken Haagse Beemden en Wisselaar de status van pilot in de verkabelingsregeling van de aanstaande ‘Wet Voortgang energietransitie’ gegeven.


De minister heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van dit besluit en alle bewoners hierover een brief gestuurd. Eind september 2017 is het voorbereidingsbesluit genomen. Dit zorgt ervoor dat er geen ontwikkelingen in het gebied kunnen plaatsvinden die de realisatie van de nieuwe verbinding in de weg staan.