Aanvullende maatregelen

De minister van Economische Zaken heeft in juli 2017 het voorgenomen tracé en drie aanvullende maatregelen vastgesteld. Concreet heeft hij TenneT verzocht om de
150 kV-verbinding door de woonkernen van Geertruidenberg en Raamsdonkveer te verkabelen. Ook heeft hij TenneT gevraagd om te onderzoeken hoe de 380 kV-verbinding het beste ingepast kan worden bij Moerdijk. De minister heeft de verkabeling van de 150 kV-verbinding door de Bredase wijken Haagse Beemden en Wisselaar de status van pilot in de Verkabelingsregeling van de aanstaande Wet Voortgang energietransitie gegeven.

Verkabeling 150 kV-verbinding Geertruidenberg en Raamsdonkveer

Momenteel loopt er een 150 kV-verbinding door de woonkernen van Geertruidenberg en Raamsdonkveer. De minister van Economische Zaken heeft TenneT verzocht om deze 150 kV-verbinding te verkabelen. TenneT onderzoekt samen met de omgeving welke ondergrondse alternatieven mogelijk zijn. Het zoekgebied voor het kabeltracé kan zowel ten noorden als ten zuiden van de kernen van Geertruidenberg en Raamsdonkveer liggen. De verbinding zal niet langer ondergronds komen te liggen dan noodzakelijk. Er wordt rekening gehouden met een maximale lengte van circa zeven kilometer. Voor de verkabeling moet het bestemmingsplan van de gemeente Geertruidenberg worden aangepast. De gemeente Geertruidenberg zal de procedure hiervoor doorlopen.

Planstudie Moerdijk

In de gemeente Moerdijk is veel grootschalige industrie en infrastructuur aanwezig. Vooral bij Zevenbergschen Hoek komt veel (geplande) infrastructuur samen: de A16, de HSL en het spoor, de opgave voor windernergie en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het Logistiek Park Moerdijk, de geplande aanpassing van de Moerdijkbrug en de nieuwe 380 kV-verbinding. TenneT onderzoekt samen met de provincie, de gemeente, Rijkswaterstaat en Prorail en betrokken bewoners en bedrijven hoe het tracé van de nieuwe 380 kV-verbinding zo goed mogelijk ingepast kan worden.

Haalbaarheidsstudie verkabeling Breda

In de Bredase wijken Haagse Beemden en Wisselaar staat over circa vijf kilometer een 150 kV-hoogspanningslijn en een 150 kV-station. De gemeente Breda zet zich in voor de verkabeling van deze lijn en heeft TenneT gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren, waarin niet alleen technische maar ook ruimtelijke aspecten aan de orde komen. Als de Wet Voortgang energietransitie is vastgesteld, kan de verkabeling daadwerkelijk uitgevoerd worden.