Vijf vragen aan

Matthijs van Merwijk, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (Loon op Zand)
en Bernard Lambooij, beleidsadviseur (Dongen)

Vraag 1

Hoe is het besluit ontvangen door jullie gemeente en inwoners?

Vraag 2

Hoe zien jullie je rol in de komende periode?

Vraag 3

Wat is jullie ervaring/mening over het pr
oces?

Vraag 4

Hoe is de samenwerking met andere gemeent
en?

Vraag 5

Welke belangen spelen er in jullie gemeente?