Samen aan de slag

Op 7 juli was het zo ver: op basis van de informatie uit de Integrale Effect Analyse en het advies van de samenwerkende overheden heeft minister Kamp van Economische Zaken het voorgenomen tracé bekend gemaakt. Het tracé komt overeen met het advies van de samenwerkende overheden inclusief de drie maatregelen voor leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in Moerdijk, Geertruidenberg en Raamsdonksveer en Breda. Dit was nooit gelukt zonder alle betrokkenheid, tijd en deskundigheid van iedereen die hier aan heeft meegewerkt.

Wat is er na het bekendmaken van het voorgenomen tracé gebeurd?

Samen met het ministerie van Economische Zaken en de gemeenten hebben we informatieavonden georganiseerd om het voorgenomen tracé en het vervolgproces in de omgeving toe te lichten. Op deze avonden hebben we zo'n 700 mensen gesproken.


We hebben ook samen met de gemeenten alle bewoners en eigenaren die in de indicatieve magneetveldzone wonen gesproken. De nieuwe verbinding heeft al invloed op hun leven. Wij zijn ons ervan bewust dat dit ook geldt voor bewoners en bedrijven (net) buiten deze zone. Wij waarderen het zeer dat bewoners en bedrijven openstaan voor gesprekken met ons.


Een vraag die we veel krijgen gaat over de lange tijd die nu nog nodig is tot het definitieve besluit. Dit leidt tot onzekerheid bij omwonenden en bedrijven; vooral voor degenen die in de indicatieve magneetveldzone wonen. Hierbij speelt dat de eventuele uitkoop van woningen pas definitief wordt als het besluit onherroepelijk is.

Hoe gaan we verder?

Het voorgenomen tracé is met veel aandacht en zorgvuldigheid bepaald. Het wordt nu samen met betrokken mensen verder geoptimaliseerd en uitgewerkt. Dit kost tijd. We gaan er alles aan doen om te versnellen, maar we weten niet of dat lukt. We vinden het belangraijk transparant te zijn over wat we doen. Daarom maken we een aantal uitgebreide nieuwsbrieven. Hierin geven we de stand van zaken van het onderzoek naar het voorgenomen tracé.


In deze eerste nieuwsbrief staan de optimalisatieopgaven die we tot nu toe geformuleerd hebben centraal. Het gaat over wat er verbeterd kan worden aan het tracé. In 2018 gaan we met de betrokken omgeving verder met het inventariseren en uitwerken van optimalisaties. In de volgende nieuwsbrief geven we de eerste onderzoeksresultaten en afwegingen.

Als u vragen of suggesties heeft over het voorgenomen tracé, neem dan contact met ons op.

Daar zijn wij voor!

antje.tenhaaf@tennet.eu

jochem.dijkshoorn@tennet.eu