Naar een
definitief tracé

In detail, stap voor stap


Het voorgenomen tracé is nu nog niet voldoende gedetailleerd uitgewerkt om in het definitieve Inpassingsplan op te nemen. Daarvoor is het nodig om in detail naar de ligging van de verbinding en mastposities te kijken en keuzes te maken. Wij pakken dit onderzoek samen met betrokken partijen op. Dat gebeurt in een aantal stappen waarin het tracé en de mastposities steeds gedetailleerder bepaald worden. Dit projectboek brengt de opgaven en de optimalisatieverzoeken die we tot nu toe hebben ontvangen in beeld. TenneT werkt samen met alle betrokkenen de opgaven uit en brengt de effecten hiervan in beeld. In de volgende projectenboeken rapporteren we hier over. TenneT levert alle feitelijke informatie op aan de minister van EZK voor verdere besluitvorming.


Uit de beschrijving van het proces blijkt dat er veel werk gedaan moet worden om tot een definitief plan te komen. Op dit moment voorzien we dat we ongeveer vier jaar nodig hebben om het proces zorgvuldig te doorlopen. Het schema hiernaast geeft een indicatie van de planning. We doen er alles aan om de planning te halen en mogelijk te versnellen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.