Langs de lijn

Alwin Koenraadt

Pootaardappelteeler

We zitten er tussenin

In Kruisland, vlakbij Roosendaal, staat de boerderij van pootaardappelteler Alwin Koenraadt. Het bedrijf dat Alwin eerder overnam van zijn vader stond midden in het centrum van Kruisland, de gronden lagen om het dorp heen. Maar hij wilde groeien, dus besloot hij samen met zijn vrouw om in het buitengebied verder te gaan. Het bedrijf beslaat 72 hectare met pootaardappelen, suikerbieten, uien, graan en graszaad. Het vrije uitzicht verdween twee jaar geleden met de komst van een aantal windmolens. Nu komt er ook nog een hoogspanningsverbinding bij.

Windmolens

“Toen we op zoek gingen naar een geschikte plek om het bedrijf uit te breiden wilde ik grond kopen en daar een nieuw bedrijf op bouwen. Vanuit de overheid werd bepaald dat we alleen een bestaande boerderij op mochten kopen. Zo zijn we hier terecht gekomen, dit is namelijk altijd een gemengd bedrijf geweest.” De kerktoren van Kruisland en de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding, die langs het dorp loopt, zijn vanaf zijn erf goed te zien. Twee jaar geleden werden er vlakbij bij zijn erf windmolens geplaatst. Daar was Alwin in eerste instantie niet gelukkig mee. “Het went, maar we hebben er wel last van. Het betekent sowieso een waardevermindering van ons bedrijf.”


In gesprek

En nu komt de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV hier bij. “Eerst zou het tracé ten noorden van Kruisland lopen. Later volgden er vier varianten, de gekozen variant loopt tussen de windmolens en mijn boerderij in.” Alwin en zijn vrouw zien liever dat de hoogspanningsverbinding aan de achterkant, de zuid-zijde, van de windmolens wordt aangelegd zoals aan-vankelijk gepland was. Samen met zo’n 25 andere gezinnen is hij aangesloten bij de buurtvereniging en zijn ze hierover in gesprek met TenneT. “Tot nu toe lopen die gesprekken goed. We hebben pas nog bezoek gehad van TenneT-medewerkers die zich bezighouden met het ontwerp zodat zij echt kunnen zien waarom we hier niet blij mee zijn. En zijn we uitgenodigd om met hen mee te kijken. Zo krijg je meer begrip voor elkaars situatie.”


Alwin maakt zich zorgen over het feit dat hij en zijn buurtgenoten straks ingeklemd zitten tussen twee
380 kV-hoogspanningsverbindingen. “In Nederland is weinig ervaring met een situatie als deze. Dus dat voor en achter je huis een 380 kV-hoogspanningsverbinding loopt. Niemand weet wat de gevolgen zijn voor je gezondheid op de lange termijn. Hier moet echt goed naar gekeken worden. Ook hoop ik dat er gepaste planschaderegelingen komen,” besluit Alwin.