Het tracé onder de loep

Overzicht huidige optimalisatieverzoeken

In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken het voorkeurstracé vastgesteld. Dit tracé kan op een aantal punten beter ingepast worden. We hebben samen met de meeste gemeentes bekeken op welke tracédelen het tracé geoptimaliseerd kan worden. We hebben dit overzicht aangevuld aan de hand van de gesprekken die we hebben gevoerd met bezoekers van onze informatieavonden en de contacten die we in de afgelopen periode hebben gehad met bewoners, organisaties en bedrijven. We hebben deze verzoeken vertaald naar opgaven voor de optimalisatie van het tracé. Deze opgaven hebben we in de vorm van vragen in kaarten aangegeven.


De beschrijvingen en de kaarten kunt u zien door op de loep te klikken en vervolgens te scrollen naar de verschillende tracédelen. U kunt via de loep ook direct naar een bepaald tracédeel klikken.


Begin 2018 gaan we de optimalisatieverzoeken die we tot nu toe hebben ontvangen bespreken met de betrokken stakeholders. In die gesprekken is ruimte voor het inbrengen van meer optimalisatieverzoeken.


image