Het tracé onder de loep

Indicatieve ligging van de ondergrondse 150 kV-kabels

Aan de 150 kV-verbindingen gaat wat veranderen. Dat heeft te maken met de wintrackmasten die bij de nieuwe 380 kV-verbinding worden geplaatst. Deze masten hebben ruimte om de 150 kV-verbindingen er bij in te hangen. Door de 150 kV-verbindingen in de mast te hangen,
kunnen we de 150 kV-verbindingen die nu in het gebied staan over grote delen afbreken. Wel moeten hierdoor ook nieuwe verbindingen tussen het nieuwe tracé van de 150 kV-verbinding en de 150 kV-hoogspanningsstations worden aangelegd. Dat doen we met ondergrondse kabels. Er komen kabels naar de hoogspan-ningsstations Rilland, Woensdrecht, Roosendaal-Borchwerf, Moerdijk, Zevenbergschen Hoek, Geertruidenberg, Oosteind en Tilburg West.


Aanpassingen aan de 150 kV-stations

In de toekomst worden de stations via een ondergrondse kabel aangesloten. Hiervoor moeten we deze stations aanpassen. Om de kabels aan te sluiten op de hoogspanningsstations moeten we deze stations aanpassen. Bij de meeste stations is dat waarschijnlijk geen punt. Het
150 kV-station Oosteind moet worden uitgebreid om de aansluiting mogelijk te maken. We weten nog niet hoe de uitbreiding er uit gaat zien. Daarom voert TenneT hier in 2018 een locatiestudie voor uit.


Tilburg Noord

We leggen een ondergrondse hoogspanningsverbinding aan tussen het nieuwe 380 kV-station Tilburg en het 150 kV-station Tilburg Noord. Hiervoor moet het 150 kV-station Tilburg Noord worden uitgebreid. Het ziet ernaar uit dat dit op eigen grond kan en dus binnen de grenzen van het bestemmingsplan.


Optimaliseren 150 kV-kabeltracés en 150 kV-stations

We hebben een eerste ontwerp voor de ondergrondse 150 kV-kabels gemaakt. Deze staan op de kaarten. Als het tracé van de 380 kV-verbinding in de loop van 2018 voldoende duidelijk is, gaan we het tracé van deze kabels, samen met de grondeigenaren, in een aantal stappen optimaliseren. Ook nemen we de aanpassingen van de stations Oosteind en Tilburg Noord nog onder de loep.

image