Waarom is de nieuwe hoogspanningsverbinding nodig?

Het is belangrijk dat we een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet hebben en houden, dat voldoende capaciteit biedt voor de toekomst. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg wordt momenteel maximaal benut voor transport van elektriciteit. Dit betekent dat er geen onderhoud kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbinding, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen.

Digitale informatieavond

Om iedereen vooraf te informeren over het bouwproces, de planning en eventuele hinder, organiseerden we op woensdag 23 september een digitale informatieavond. Tijdens de uitzending kon iedereen vragen stellen via een chatfunctie. Die werden direct beantwoord door het projectteam. Vooraf konden mensen ook al hun vragen mailen. Voor iedereen die de digitale informatieavond niet rechtstreeks heeft kunnen bekijken, zijn de opnames van de informatiebijeenkomst terug te zien op de projectwebsite of via onderstaande button.

Energieknooppunt Rilland

Voor meer flexibiliteit bij het transport van elektriciteit en onderhoud aan het netwerk beter mogelijk te maken, hebben we bij Rilland een koppelstation gebouwd. Door de bouw van hoogspanningsstation Rilland zijn drie ‘losse’ verbindingen ontstaan:

• Borssele-Rilland • Geertruidenberg-Rilland • Rilland-Zandvliet (België)

SPIE bouwde het station in opdracht van TenneT. Sinds oktober 2019 is het hoogspanningsstation in bedrijf.

Uitvoering

Het civiele werk (de aanleg van funderingen voor de masten en grondherstel) wordt uitgevoerd door BAM Infra op deeltracé 1 en Switch (Strukton Civiel / Mobilis) op deeltracé 2. Als de masten zijn geplaatst, monteert SPIE de geleiders in de masten over de gehele verbinding. SPIE bouwt daarnaast de twee vakwerkmasten bij het Kanaal door Zuid-Beveland.