We gaan beginnen!

Voor u ligt een speciale editie van het magazine 'Contact' van TenneT, de bouwspecial voor de bouw van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Na jaren van voorbereiding beginnen we dit najaar met de bouw. Voor TenneT, Zeeland en de rest van Nederland een belangrijke elektriciteitsverbinding. Een verbinding die onderhoud mogelijk maakt, die extra duurzame energie kan transporteren en het licht laat branden bij u thuis.

De afgelopen jaren zijn er veel contacten geweest met gemeenten, omwonenden, grondeigenaren en instanties. We beseffen dat de weg naar realisatie lang en onzeker was, daarom willen we iedereen bedanken voor het geduld en de samenwerking. Ook bij de aanleg van de nieuwe hoog-spanningsverbinding zetten wij, samen met onze aannemers, onze gesprekken voort om zoveel mogelijk rekening te houden met elkaar en de verbinding op een veilige manier aan te leggen.

De nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding combineren we met de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en hoogspanningsstation Willem-Annapolder en de 150 kV-hoogspanningsverbinding van hoogspanningsstation Willem-Annapolder tot Rilland. Door deze extra 'snelweg' kan alle elektriciteit beter worden getransporteerd en kan er ook weer onderhoud gedaan worden zonder dat het licht uitgaat. Dit is belangrijk voor de verdere ontwikkelingen in Zeeland, de energietransitie en het waarborgen van een betrouwbaar elektriciteitsnet voor leveranciers en gebruikers. De realisatie neemt een paar jaar in beslag en het herstel van het landschap krijgt naar verwachting in 2023 vorm.

De bouw en de verbinding gaan niet ongemerkt aan de provincie voorbij. We realiseren ons dat dit gevolgen heeft voor de omgeving. Hinder en overlast tijdens de bouw proberen we, samen met onze aannemers, zoveel mogelijk te beperken. Het allerbelangrijkste is een veilige aanleg. Dat geldt voor de bouwterreinen en zeker voor de transporten over de Zeeuwse wegen. Daar gaan we iedereen in de omgeving zo goed mogelijk over informeren en bij betrekken. Voorafgaand en tijdens werk bij u in de buurt zoeken we u geregeld op. Deze bouwspecial is een kennismaking met de mensen in het veld en een wegwijzer voor de manier waarop en hoe u contact met ons kan opnemen. Ik wens u veel leesplezier.

Vincent Hassfeld

Head of Large Projects/Project Director