Zuid-West 380 kV West in het kort

Bezoek ons informatie-centrum!

Wilt u meer weten over de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland? Kom dan eens langs in het informatiecentrum! Het centrum is gehuisvest in het voormalige stationsgebouw van Kruiningen (Stationsweg 23 in Kruiningen). Met een maquette, filmpjes en een interactieve kaart van het tracé informeren we u over alle werkzaamheden.

Openingstijden: dinsdag- en woensdagmiddag van 13.00-17.00 uur*.

* Opening van het informatiecentrum is onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. TenneT volgt daarbij de geldende RIVM-richtlijnen. Kijk voor de actuele openingstijden op de website.

Kijk eens op Facebook

Ga naar onze Facebookpagina en klik op ‘Vind ik leuk’ om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, stel een vraag of stuur een reactie.

Twee vakwerkmasten bij Vlake

Om met de nieuwe hoogspanningsverbinding het kanaal bij Vlake te kunnen kruisen, zijn extra hoge hoogspanningsmasten nodig. De masten moeten circa honderd meter hoog worden, vanwege de benodigde doorvaarthoogte. Daarom plaatsten we bij het kanaal twee nieuwe vakwerkmasten. De masten staan ten noorden van de Rijksweg N289 en de spoorlijn. Medio mei 2020 begonnen de voorbereidingen voor het aanleggen van de funderingen aan de westzijde van het kanaal. Nadat het werkterrein aan de westkant gereed was, legden we vanaf 1 juni het werkterrein aan de oostkant aan. Aannemer SPIE plaatst de vakwerkmasten na de zomer.

Wat doet SPIE?

SPIE is de aannemer die een aantal werkzaamheden uitvoert die niet gerelateerd zijn aan de bouw van de wintrackmasten, zoals de projecten op deze pagina. Als de wintrackmasten zijn geplaatst, monteert SPIE de geleiders in de masten over de gehele verbinding. Dirk-Pieter van Es is omgevingsmanager SPIE en is aanspreekpunt voor de werkzaamheden die SPIE uitvoert voor het project Zuid-West 380kV West.

Verwijderen oude vakwerkmasten Rilland

In 2019 is bij Rilland een aantal nieuwe wintrackmasten gebouwd. Begin 2020 zijn de laatste circuits via de nieuwe masten aangesloten op het nieuwe 380 kV-station Rilland. Daardoor konden de oude vakwerkmasten in het kassengebied aan de noordzijde van de A58 worden verwijderd. SPIE verwijderde eerst de ‘oude’ hoogspanningslijnen. Vervolgens braken ze de masten af.

Portalen bij Willem-Annapolder

Eind april 2020 begon SPIE met het aanleggen van de fundaties voor twee portalen bij het 150 kV-hoogspanningsstation Willem-Annapolder bij Kapelle. Deze portalen maken het mogelijk om de bestaande 150 kV-verbinding vanuit de vakwerkmast op het hoogspanningsstation straks in te lussen op de wintrackmasten van de nieuwe verbinding. Hierdoor kunnen de vakwerkmasten van de bestaande 150 kV- verbinding tussen Willem-Annapolder en Rilland, ten zuiden van de A58, verdwijnen. Het eerste portaal is in augustus geplaatst. De tweede plaatsen we in de winter van 2020.