Reportage omgeving

”De uitdaging om samen oplossingen te bedenken”

Het fysiek aanleggen van een nieuwe hoogspanningsverbinding van a naar b is voor TenneT geen punt, dat is de wettelijke taak die het bedrijf heeft. De uitdaging zit hem in het feit dat deze in een omgeving gebouwd wordt waarin TenneT niet alleen is. Er is natuur, er staan bedrijven of ze worden gebouwd en het belangrijkste: er wonen mensen. Met die verschillende partijen wil TenneT om tafel, en dat gebeurt dus ook.

Flexplek

De redactie is in Zeeland en gaat in gesprek met Johanna Breuning, omgevingsmanager en Ramon Kemperman, projectleider voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland. Ze zijn regelmatig op locatie, dat moet ook wel wil je een goede relatie onderhouden met de verschillende partijen. Johanna is het eerste aanspreekpunt voor belangenverenigingen en bevoegde gezagen, zoals de Provincie of een gemeente. “De ene keer zit ik aan tafel bij een wethouder, het volgende moment bij een medewerker van Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat of een lokale dorpsraad. Dat is een heel breed werkveld en dat vraagt ook van mij om continu te schakelen door mij te verplaatsen in de ander. Wat is zijn of haar belang en hoe kan ik helpen om hier zo goed mogelijk aan bij te dragen”, begint Johanna. De gespreksonderwerpen lopen daarmee ook heel erg uiteen. Soms is er discussie over een wegafsluiting en het volgende moment gaat het over het kappen van een stuk bos.


Samen sterk

Johanna werkt niet alleen, ze onderzoekt de vraag en betrekt vervolgens een specialist die meekijkt. “Is er een grondeigenaar betrokken dan ga ik naar Grondzaken, gaat het over communicatie over de aanleg zelf dan betrek ik de communicatieadviseur. Maar iedereen kan eerst bij mij terecht om zaken te bespreken." Ramons werk gaat nog iets verder, hij legt het als volgt uit: “Binnen TenneT hebben we bij dit soort grote projecten drie aandachtsgebieden: de omgeving, contracten en techniek. Ik ben verantwoordelijk voor omgeving en daaronder valt weer omgevingsmanagement, communicatie, grondzaken en vergunningen. Omdat de omgeving grote aandacht vraagt werk ik nauw samen met Johanna. We kunnen er niet omheen dat de aanleg van een hoogspanningsverbinding invloed heeft op de omgeving. Maar we kunnen die invloed wel zo veel mogelijk beperken door alles te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt.”

”Ik wil mezelf recht in de spiegel
aan kunnen kijken en weten dat we alle alternatieven onderzocht hebben”

Geen jaknikker

Johanna: “Ik ben geen jaknikker die zomaar aanneemt dat iets niet kan, dus kijk ik altijd verder of er toch ergens een mouw aan te passen is. En als ik dan toch een vervelende boodschap moet brengen, dan kan ik die goed onder-

bouwen en aantonen dat ik er alles aan heb gedaan om tot die conclusie te komen.” TenneT voerde gesprekken met de dorpsraad in Borssele. Tijdens de eerste gesprekken voelde Johanna de emoties. “En ik begreep ook wat daar speelde door mij te verplaatsen in hun situatie. Er gebeurt heel veel in Borssele, de toekomstige windmolens op zee worden hier aangesloten op het net, er komt een uitbreiding van het hoogspanningsstation en het industriegebied Sloe blijft groeien. Kortom, wij zijn niet de enigen die hier rondlopen.”


Spiegel

“Dit is echt een goed voorbeeld om te laten zien wat we doen. En dat we echt niet met de vuist op tafel slaan en zeggen ‘wij zijn TenneT en zo gaan we het doen!’, in tegendeel. Ik wil mezelf recht in de spiegel aan kunnen kijken en weten dat we alle alternatieven onderzocht hebben voordat we een beslissing nemen. Alleen zo kunnen we begrip krijgen voor elkaars situatie”, zegt Ramon. “Wij zijn ook gebonden aan regels en budgetten, door dit soort zaken goed met elkaar te bespreken ontstaat er wederzijds begrip en een basis om met elkaar verder te gaan.”


Er is toch wel een klein nadeel aan Zeeland als werkgebied: de afstand. Johanna: “Ik woon in Arnhem, dus Zeeland is niet naast de deur, dat merk je soms wel. Ik kan niet ‘even langsrijden’ om snel iets te bespreken, dan ben ik toch een paar uur onderweg. Maar als ik terugrijd naar huis dan heb ik wel tijd om alles wat ik gehoord heb te overdenken, mensen te bellen en te overleggen. In dat opzicht is het de extra reistijd meer dan waard!”