Langs de lijn

We moeten het samen doen

Hans van der Baan (links)

en Jan Hendrik.

Een partij die TenneT regelmatig tegenkomt bij de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding, is waterschap Scheldestromen. We overleggen onder andere over het gebruik van wegen, waterbeheer en waterkeringen.

Jan Hendrik Bruins, Opzichter Wegen bij waterschap Scheldestromen, vertelt hoe dat precies zit en hoe hij aankijkt tegen de samenwerking met TenneT.

Jan Hendrik is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de wegen in onder andere de gemeente Borsele. Daar valt niet alleen het wegdek onder, maar ook de bermen en de beplanting erlangs. Zijn er klachten of is er schade? Denk aan een put in de weg, een tak die uit een boom is gevallen of olie op het wegdek; dan lost hij het op. Jan Hendrik vertelt: “De aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland is een groot en langdurig project. Het heeft letterlijk en figuurlijk op allerlei terreinen raakvlakken met het waterschap.”


Taken verdeeld

Als verantwoordelijke voor de waterschapswegen in Borsele, houdt Jan Hendrik een vinger aan de pols bij de werkzaamheden van TenneT in dit gebied. Zijn collega Hans van der Baan neemt het andere deel van het gebied waar de 48 kilometer lange hoogspanningsverbinding doorheen loopt, voor zijn rekening. Maar daar houdt de samenwerking niet op. “TenneT heeft ook contact met mijn collega’s van de afdelingen Waterbeheer en Waterkeringen”, vertelt Jan Hendrik. “Bijvoorbeeld voor het onttrekken van grondwater op plaatsen waar de fundatie voor de masten wordt gelegd. Of de bouw van de mast buitendijks bij Krabbendijke.”


Check, check, dubbelcheck

De betrokken aannemer moet bij het waterschap vergunningen aanvragen voor alle werkzaamheden en transportroutes. Jan Hendrik legt uit waarom: “De weg wordt tijdens zo’n transport

veel intensiever en zwaarder belast dan normaal. Een weg kan dertig jaar voldoen, maar in een paar weken kapot worden gereden. Wij beoordelen de aanvraag van de aannemer en denken zo nodig mee over een alternatief.

Eenmaal aan het werk, kijken we op locatie of alles er nog goed bij ligt. De aannemer is verantwoordelijk om het terrein terug op te leveren zoals het was. Daarom checken we de status van het gebied, voordat het werk start. Dat noemen we een 0-meting. Na afloop van het werk doen we een eindmeting. Is er schade? Dan lost TenneT dat op.”


Beoordelen en adviseren

“Waar wij voornamelijk op letten bij het beoordelen van een aanvraag? Met name de veiligheid van de burgers en de praktische uitvoerbaarheid. De wegen bijvoorbeeld, moeten bepaalde transporten aankunnen, maar de situatie moet ook veilig zijn voor omwonenden en weggebruikers. Het is wel eens kiezen tussen twee kwaden. Er heeft helaas bijna altijd wel iemand last van. Linksom of rechtsom, het werk moet gebeuren. We houden altijd de belangen van de burgers en het waterschap in het oog. We denken mee en proberen problemen te voorkomen. We adviseren de aannemer bijvoorbeeld extra maatregelen te nemen, zoals verkeersregelaars. Zo creëren we een zo veilig mogelijke oplossing.”


Communiceren, communiceren

Jan Hendrik: “Mijn ervaring is: je kweekt begrip als je tijdig aan omwonenden uitlegt wat je gaat doen, waarom en hoe. Mensen houden niet van onaangename verrassingen. Mijn tip aan TenneT is dan ook: veel communiceren. Niet alleen naar burgers, maar ook in de samenwerking met het waterschap. We worden graag goed op de hoogte gehouden van het werk, de voortgang en de planning. Tot nu toe verloopt het prima; we zitten eens in de twee weken samen om alles door te spreken. We hopen, maar gaan er ook vanuit, dat dat zo blijft. We moeten het tenslotte samen doen!”

”We houden altijd de belangen van de burgers en het waterschap in het oog”