TenneT in het kort

Volg ons via Social Media

Blijft u graag op de hoogte van de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV tussen Borssele en Rilland? Volg het project dan op Facebook! U weet dan als eerste waar en wanneer wordt gewerkt, u kunt foto’s bekijken van werkzaamheden en interessante weetjes over de bouw lezen.

Ga naar onze Facebook-pagina en like onze pagina.

#Goede vraag

Veel mensen vragen zich af wat een ‘wintrackmast’ is. Dat is een nieuw type hoogspanningsmast. Deze bestaat uit twee spits toelopende ‘pylonen’ (palen red.), waaraan de hoogspanningsdraden worden gehangen. De mast is onderhoudsarm dankzij de gladde structuur. Doordat de hoogspanningslijnen dicht bij elkaar hangen, ontstaat een kleiner elektromagnetisch veld. In de wintrackmast kunnen meerdere hoogspanningsverbindingen zoals bijvoorbeeld een 150 kV en een 380 kV-hoogspanningsverbinding worden gecombineerd, waardoor minder masten nodig zijn. Op andere plaatsen kan daardoor ook een bestaande verbinding soms worden afgebroken.

Bezoek ons informatiecentrum

Meer weten over het project Zuid-West 380 kV West? Kom dan eens langs in het informatiecentrum! Het centrum bevindt zich in het voormalige stationsgebouw van Kruiningen (Stationsweg 23 in Kruiningen). Het gebouw ligt midden in het projectgebied en kijkt uit op de huidige en straks ook nieuwe hoogspanningslijn. Met een maquette, filmpjes en een interactieve kaart van het tracé informeren we u over de werkzaamheden.


De Virtual Reality bril geeft u een unieke ervaring over de werking van energie. Ook kunt u er terecht met vragen. Het informatiecentrum is dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend (uitgezonderd feestdagen, kerstvakantie en bouwvakantie).


Heeft u interesse in een bezoek met een groep? Stuur dan een e-mail naar west@zuid-west380kv.nl.

Kijkje op het hoogspanningsstation Rilland

Zaterdag 15 september was het een drukte van belang op het in aanbouw zijnde 380 kV-hoogspanningsstation in Rilland! Het station was die dag geopend voor publiek.

Zo'n 325 geïnteresseerden kregen een rondleiding over het bouwterrein, waarbij ze vragen konden stellen over de ontwikkeling en werking van het station. Leuk om te zien dat er zoveel interesse is in het project!

Ondergrondse hoogspanningsverbinding Krabbendijke

De minister van Economische Zaken heeft toegezegd dat de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding bij Krabbendijke ondergronds gebracht (verkabeld) wordt, nadat de nieuwe
380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is. Dit is een tegemoetkoming aan de bezwaren van de gemeente Reimerswaal en de inwoners van Krabbendijke. Op termijn blijft ten noorden van Krabbendijke maar één (nieuwe) bovengrondse hoogspanningsverbinding over. Gemeente Reimerswaal verkent met Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, TenneT en D-Cision de mogelijkheden voor het ondergronds brengen van de bestaande hoogspanningsverbinding. Tijdens een informatiemarkt op
12 november zijn drie mogelijke routes gepresenteerd en is het proces toegelicht. De routes zijn voortgekomen na een technische verkenning en gesprekken met grondeigenaren.

Tot 10 december 2018 kunnen betrokkenen hun voorkeur aangeven via een reactieformulier. Kijk voor meer informatie op www.reimerswaal.nl/verkabelen.

Ben je in beeld?

Veiligheid staat voor TenneT en onze aannemers op nummer één. Omdat er met de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding veel transport plaatsvindt van materiaal, zijn we de verkeersveiligheidscampagne ‘Ben je in beeld?’ gestart. Bedoeld om weggebruikers bewust te maken van het bouwverkeer en waarmee ze rekening moeten houden. We vertellen fietsers en bromfietsers alert te zijn in de buurt van vrachtauto's, deze hebben namelijk dode hoeken.


Een paar belangrijke tips:

  • Zorg voor oogcontact. Als jij de chauffeur ziet, ziet hij jou ook.
  • Loop of fiets nooit vlak voor of vlak achter een vrachtauto langs.
  • Ga nooit met de fiets naast een vrachtauto staan, maar blijf er ruim achter.


Vanwege de werkzaamheden aan het werkeiland in de Oosterschelde deelde TenneT in de eerste schoolweek van het nieuwe jaar, fietslampjes uit aan fietsers langs het fietspad bij de Koksedijk in Krabbendijke. Op plaatsen waar veel jeugd en senioren komen zijn posters opgehangen. Ook verspreiden we onze boodschap via (digitale) nieuwsbrieven en (social) media. Op ver-

schillende basisscholen in de nabije omgeving geven we voorlichting over de dode hoek.

Net op zee Borssele

Tot en met 2023 sluit het 'Net op zee' drie nieuw te bouwen windgebieden voor de Nederlandse kust aan op het hoogspanningsnet, waaronder windpark Borssele. De netaansluiting van het toekomstige windpark Borssele is een hoogspanningsverbinding van 1400 megawatt (MW), die bestaat uit twee hoogspanningsverbindingen van elk 700 MW. In totaal lopen er vier kabels via de Westerschelde naar het vasteland, waar ze vlakbij het bestaande hoogspanningsstation Borssele aan land komen. Daar worden ze met ondergrondse 220 kV-kabels aangesloten op het 380 kV-hoogspanningsstation Borssele. De twee verbindingen van net op zee Borssele gaan een jaar na elkaar in bedrijf, in 2019 en 2020.

Vragen staat vrij

Breng je een bezoek aan het informatiecentrum in Kruiningen, dan staat Stefanie Fassaert daar voor je klaar. Als publieksvoorlichter TenneT zorgt zij ervoor dat je goed geïnformeerd wordt over de ins
and outs van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Heeft u een vraag of wilt u een groepsrondleiding inplannen neem dan contact op met Stefanie: 06 15 54 97 74 of mail west@zuid-west380kv.nl.

Raad van State positief

Op 8 augustus 2018 heeft de Raad van State bijna alle beroepen tegen het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten ongegrond verklaard. Dit blijkt uit de uitspraak naar aanleiding van de ingestelde beroepen tegen de vaststelling van het inpassingsplan voor de verbinding door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).


Op twee onderdelen hebben de bezwaarmakers gelijk gekregen. Zo moet het landschapsplan aangepast worden, omdat er nu niet vermeld wordt dat in het gebied 't Sloe een natuurcompensatie moet komen van 2,57 hectare. Daarnaast komen er geen knotwilgen bij een weel aan de Nieuwkamersedijk bij Heinkenszand.


Met de uitspraak kan TenneT beginnen met de aanleg van de 48 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Door de nieuwe verbinding wordt het huidige onderhoudsknelpunt opgelost. Ook zorgt de verbinding voor meer capaciteit voor het transport van elektriciteit, onder andere voor duurzame windenergie op zee.

Bellen met Peggy Steenbergen

Communicatieadviseur en woordvoerder project Zuid-West 380 kV West

De komende periode gaan we verder met de voorbereidingen en aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Dit gebeurt op verschillende momenten en plekken tussen Borssele en Rilland.


Goed en tijdig informeren over deze werkzaamheden vinden we belangrijk. Dit doen we met informatieavonden, Facebook, nieuwsbrieven en onze website. Het voeren van gesprekken en het beantwoorden van deze vragen doe ik samen met publieksvoorlichter Stefanie Fassaert en het omgevingsteam.


We zijn regelmatig in Zuid-Beveland om te horen en zien wat er speelt. In de omgevingscommunicatie richten wij ons op duidelijke afstemming tussen aannemer(s), directbetrokkenen en omgeving. Naast de techniek en veiligheid besteden we veel aandacht aan de omwonenden van het nieuwe tracé. Het dagelijks leven en bedrijfsvoering moeten doorgaan en zo min mogelijk hinder ondervinden.


Op dit moment zijn we druk met de nieuwe aanbesteding. Zodra deze is afgerond kunnen we u meer duidelijkheid geven over planning en aanpak van de bouw. Intussen ziet u al wel werkzaamheden bij hoogspanningsstation Rilland. Deze nemen we eind 2019 in gebruik. En om

voor iedereen goed bereikbaar te zijn, hebben we een bezoekerscentrum in Kruiningen geopend. Kom gerust langs! Het informatiecentrum is dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur geopend (uitgezonderd feestdagen, kerstvakantie en bouwvakantie).


Vragen?

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 06 15 54 97 74 of e-mail: west@zuid-west380kv.nl

Meer informatie: www.zuid-west380kv.nl/west