Reportage duurzaam elektriciteitsnet

”We willen de werkzaamheden zo snel mogelijk hervatten”

In augustus gaf de Raad van State groen licht voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Helaas is vanwege een discussie over het ontwerp van de wintrackmasten het contract met aannemerscombinatie Heijmans-Europoles (HEP) beëindigd en is de bouw stil komen te liggen. TenneT doet er nu alles aan de werkzaamheden zo snel mogelijk weer te hervatten en de vertraging te beperken.

TenneT staat voor een kwalitatief en duurzaam elektriciteitsnet met een hoge leveringszekerheid. Omdat HEP niet aan haar contractuele verplichtingen kon voldoen ten aanzien van de kwaliteit en planning, besloot TenneT het contract voor het ontwerp en de realisatie van Wintrack II hoogspanningsmasten te beëindigen. We vinden het vervelend dat de werkzaamheden stil zijn komen te liggen, maar willen geen concessies doen aan veiligheid en kwaliteit. De nieuwe hoogspanningsverbinding en het tijdig in gebruik nemen ervan, is nog steeds urgent. We doen er dan ook alles aan om de vertraging zo veel mogelijk te beperken. Dat doen we op verschillende manieren. We lichten ze in dit artikel toe.


Voortgang hoogspanningsstation Rilland

Aannemer SPIE werkt inmiddels anderhalf jaar aan de bouw van het hoogspanningsstation bij Rilland. En daar gaan ze gestaag mee verder.

Om het nieuwe station in Rilland zo snel mogelijk te kunnen aansluiten, moeten de nieuwe wintrackmasten voor de reconstructie van de bestaande verbinding bij Rilland er zo snel mogelijk komen. TenneT is met spoed in samenwerking met aannemers de uitvoering aan het voorbereiden. Momenteel vinden de voorbereidingen - zoals het ontwerpen van de volledig stalen masten - nog achter de schermen plaats. Vanaf januari is het werk buiten zichtbaar. Eerst worden de werkterreinen opnieuw ingericht, in het voorjaar leggen we de funderingen aan en medio 2019 start de plaatsing van de masten. Met de ingebruikname van het station ontstaan drie losse verbindingen: naar Borssele, Geertruidenberg en Zandvliet (België). Nu is dit er nog maar één. Er ontstaat zo meer flexibiliteit in de verdeling van energie.


Eén project, meerdere aannemers

Voor de bouw van de hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland bereidt TenneT zich voor op nieuwe aanbestedingen. We streven ernaar in het voorjaar 2019 de aanbesteding opnieuw te starten. Intentie is om meerdere aannemers gelijktijdig aan verschillende onderdelen van het tracé te laten werken. Zodra de opdracht gegund is aan de nieuwe aannemers, zal duidelijk worden waar, wanneer en hoe wordt gewerkt. We zullen de omgeving daar goed over informeren. Wat nu al zeker is, is dat er veel werk gedaan moet worden in korte tijd om het bouwproces te versnellen. Doel is namelijk om de windmolenparken bij Borssele die in 2020 gereed zijn, zo snel mogelijk aan te sluiten op het net. De omgeving zal dit zeker merken, maar we doen ons best de overlast zo minimaal mogelijk te houden.


Aanvullende vergunn
ingen

TenneT hoopt de realisatie van de nieuwe verbinding te kunnen versnellen door gelijktijdig op meerdere plekken met verschillende aannemers te werken. Voor deze werkzaamheden zijn een aantal aanvullende vergunningen noodzakelijk. Vanwege het tijdelijk stilliggen van de werkzaamheden moeten een aantal eerder verleende vergunningen voor de tijdelijke werkzaamheden worden verlengd. Zoals de vergunningen voor de tijdelijke werkwegen en voor de verstoringen van de natuurwaarden tijdens de aanleg. TenneT hoopt deze vergunningen einde van dit jaar aan te vragen bij de verschillende bevoegde overheden. De inspraak op de concept besluiten van deze vergunningen, vindt dan naar verwachting vanaf het voorjaar van 2019 plaats. De omgeving wordt daar uiteraard nog verder over geïnformeerd.

Hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland

Het project Zuid-West 380 kV West voorziet in een toekomstbestendig netwerk van (duurzame) elektriciteit van Borssele naar de rest van Nederland en is van belang voor de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk. Met de aanleg van de 48 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland wordt het huidige onderhoudsknelpunt opgelost. Ook zorgt de verbinding voor meer capaciteit voor het transport van elektriciteit, onder andere voor duurzame windenergie op zee.


Kijk voor meer informatie op: www.zuid-west380kv.nl/west

”Doel is om de windmolenparken bij Borssele die in 2020 gereed zijn,
zo snel mogelijk aan te sluiten op het net”