Oog voor de natuur

Biodiversiteit verhogen op
hoogspanningsstations

Op alle 462 hoogspanningsstations van TenneT in Nederland en Duitsland gaan we de biodiversiteit helpen. We doen dit op basis van spectaculaire resultaten van een pilot op drie hoogspanningsstations in Nederland. Daaruit bleek dat natuurvriendelijk onderhoud van het terrein van deze stations leidt tot een instandhouding van de insectenpopulatie tot wel 72 procent.


Behoud insecten(soorten) en flora

Onze hoogspanningsstations staan door heel Nederland en Duitsland en bieden daarmee unieke verbindingspunten voor de lokale biodiversiteit. Daarom hebben we in het afgelopen jaar een biodiversiteitspilot gedaan op drie hoogspanningsstations in Nederland. Door inheemse mengsels te zaaien om lokale biodiversiteit te versterken en door sinus maaien (slingerend maaien) verhogen we de biodiversiteit. De pilot toonde aan dat sinus maaien leidt tot een instandhouding van insectenfauna van 58 - 72 procent. Bij 'normaal' maaien zouden deze insecten het niet overleven.


De pilot is uitgevoerd in samenwerking met De Vlinderstichting.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.