Reportage Nut en noodzaak

Wat doen wij eigenlijk?

De energiesector maakt een periode van ongekende veranderingen door doordat de groene-energierevolutie steeds sneller gaat. Om deze ontwikkelingen bij te houden, moeten we zorgvuldig nadenken over hoe we veranderingen kunnen faciliteren, en tegelijkertijd een betrouwbare en stabiele energievoorziening kunnen waarborgen.

Wij houden de lichten aan

Een belangrijk onderdeel van ons werk is het handhaven van de zogeheten ‘elektriciteitsbalans’: een veilig evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van elektriciteit, zodat u op elk gewenst moment stroom tot uw beschikking hebt.

Wij voorzien u van elektriciteit

Wij zorgen ervoor dat u elektriciteit geleverd krijgt uit diverse bronnen. Dat doen we met duizenden kilometers aan hoogspanningsverbindingen en andere elektriciteitsinfrastructuur, die we voortdurend onderhouden en uitbreiden om de stroom zo efficiënt en veilig mogelijk te transporteren.

Wij leggen grensoverschrijdende verbindingen aan

Elektriciteit kent geen grenzen. TenneT is er dan ook van overtuigd dat een geïntegreerde elektriciteitsmarkt in Noordwest-Europa veel voordelen biedt. Daarom verbinden we ons elektriciteitsnet met de landen om ons heen. Op deze manier wordt de markt steeds meer geïntegreerd, verbetert de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening en kan de elektriciteit tegen een lagere prijs worden geleverd.

Twintig jaar geleden vertegenwoordigden wind- en zonne-energie maar een zeer klein deel van de energiemarkt. Vandaag zijn hernieuwbare bronnen verantwoordelijk voor bijna tweederde van de nieuwe productiecapaciteit die jaarlijks wereldwijd wordt verbruikt.


Geen wonder dat sommige waarnemers de energietransitie aanduiden als een ‘nieuwe industriële revolutie’. We staan op de drempel van een nieuw energietijdperk, en dit is dan ook een cruciale periode voor ons. Als eerste grensoverschrijdende Europese netbeheerder moeten we zorgvuldig nadenken over hoe we deze veranderingen kunnen opvangen in het elektriciteitssysteem, en tegelijkertijd een betrouwbare en stabiele energievoorziening kunnen blijven waarborgen. Met zoveel variatie in de energiemix die de basis vormt voor de elektriciteitsvoorziening aan uw woning, kunnen we het ons niet veroorloven dat de verlichting gaat flikkeren. U moet altijd op ons kunnen vertrouwen wanneer u het licht wilt aandoen.

Projectleider Zuid-West 380 kV West, Nicolien Vrisou van Eck:

“De capaciteit van het Zeeuwse hoogspanningsnet is op dit moment onvoldoende om onderhoud uit te kunnen voeren, omdat ook tijdens onderhoud het transport van elektriciteit gegarandeerd moet worden. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan de uitbreiding van dit net. Hiermee wordt ook voldoende extra capaciteit gecreëerd om de elektriciteit van de nieuwe windparken op zee te kunnen transporteren.”

Wat zijn de belangrijkste sleutelfactoren in dit steeds veranderende energielandschap?

1. Elektriciteit kan overal en door iedereen worden opgewekt

Tientallen jaren lang was de elektriciteitsvoorziening gebaseerd op een relatief eenvoudig model, waarbij stroom werd getransporteerd vanaf de productielocatie – meestal een elektriciteitscentrale die draaide op fossiele brandstoffen – naar de locatie waar het wordt verbruikt. In het huidige duurzame energielandschap kan elektriciteit overal worden opgewekt waar de wind waait of de zon schijnt, van windparken midden op de Noordzee tot zonnepanelen op de daken van woningen. ‘Prosumenten’ leveren tegenwoordig zelf elektriciteit aan het net, en slaan energie op in thuisaccu’s en elektrische voertuigen.


2. Elektriciteit uit meerdere bronnen leveren is ingewikkelder

Onze uitdaging is om al deze diverse energiebronnen aan het net te koppelen, de opgewekte elektriciteit te bundelen, en de stroom op een veilige en betrouwbare manier over land en zee te transporteren naar u, de eindgebruiker. Vergeleken met het oude lineaire model, waarin één elektriciteitscentrale een groot gebied bediende, stelt deze nieuwe situatie ons voor andere uitdagingen die ook heel andere vaardigheden vereisen. Bovendien kost het ook meer geld: in de komende tien jaar zijn we van plan om flink te investeren in de elektriciteitsinfrastructuur aan land en op zee, zowel in Nederland als in Duitsland.


3. Landen gaan steeds meer samenwerken

Deze energierevolutie blijft niet beperkt tot Nederland of Duitsland, maar omvat heel Europa en zelfs de hele wereld. Elektronen, de wind en de zon houden zich namelijk niet aan grenzen. Als Europa’s grootste grensoverschrijdende netbeheerder kan TenneT een leidende rol spelen door alle betrokken partijen – inclusief overheden en andere netbeheerders – te helpen om samen te werken aan een veilige, stabiele en geïntegreerde Europese energiemarkt.


4. Technologie en innovatie zijn belangrijker dan ooit

Om de maatschappij van dienst te zijn in dit uitdagende energielandschap hebben we slimme, innovatieve en geavanceerde technologische oplossingen nodig. Daarom gebruiken we bijvoorbeeld blockchaintechnologie om de onvoorspelbare schommelingen in vraag en aanbod op te vangen die het gevolg zijn van de overgang naar een duurzame energievoorziening. We hebben onze krachten gebundeld met IBM, met Sonnen in Duitsland en met het Nederlandse Vandebron om innovatieve oplossingen voor netbeheer te ontwikkelen, zoals het benutten van het vermogen van autoaccu’s en energieopslagsystemen in woningen.