TenneT in het kort

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee bereikt Borssele

Lees hieronder verder.

Maak kennis met de nieuwe hoogspanningsmasten in Zeeland

Lees hieronder verder.

Tijdelijke hoogspanningslijn in Borssele

Lees hieronder verder.

Net op Zee IJmuiden Ver Alpha

Lees hieronder verder.

Volg ons via Social Media

Ga naar onze Facebook-pagina en klik op ‘Vind ik leuk’ om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, stel een vraag of stuur een reactie.

Verkabeling van bestaande 380 kV-verbinding bij Krabbendijke

Nadat de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is, wordt een deel van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding nabij Krabbendijke ondergronds gebracht (verkabeld). Er zijn drie routes voorgesteld, waarop grondeigenaren en inwoners van Krabbendijke hun voorkeur konden uitspreken. Gemeente Reimerswaal heeft nu met Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, TenneT en D-Cision een afwegingsnotitie met een advies voor één van de routes opgesteld. Hierin wordt de keuze voor Tracé Noord voorgesteld. De gemeente Reimerswaal zal de komende maand besluiten welk tracé verder zal worden uitgewerkt. Kijk voor meer informatie op www.reimerswaal.nl/verkabelen.

Bezoek ons informatiecentrum

Heeft u al een bezoekje gebracht aan het informatiecentrum Zuid-West 380 kV West in Kruiningen? Doe dat zeker snel een keer! Deze bezoekers gingen u al voor.

Aart Leegwater uit Oostdijk:

"De digitale nieuwsbrief van het project triggerde me om een bezoekje te brengen aan het informatiecentrum. Ik kijk vanuit mijn woning op de huidige en de toekomstige hoogspanningsverbinding en was benieuwd naar het verhaal erachter en hoe de masten eruit gaan zien. Dat is me nu helemaal duidelijk. De interactieve maquette vind ik erg interessant. Het geeft inzicht in welke delen van de huidige verbinding weggaan en met welke landschappelijke elementen TenneT rekening houdt."


Piet Germing uit Kattendijke:

"Ik las over het centrum in de krant. Het project leeft natuurlijk volop in de omgeving. Omdat ik ook interesse heb in techniek, besloot ik eens te gaan kijken. Mijn verwachtingen zijn ruimschoots overtroffen. Het is een uitgebreide en goed doordachte informatievoorziening. Ik ben zelf betrokken bij alternatieve energievoorzieningen en duurzame energie. De Virtual Reality experience – de helikoptervlucht met landing op een windmolenplatform – is net echt. En ik kan het weten, want ik heb het echt meegemaakt!"

Simone Mortier uit Hulst:

"Als communicatieadviseur ben ik bij verschillende infrastructurele projecten in de omgeving betrokken. Het was voor mij dan ook erg interessant om te zien hoe dit informatiecentrum eruit ziet en wat het de omgeving te bieden heeft. Met mijn collega's kreeg ik hier een rondleiding en kon ik in de naastgelegen ruimte vergaderen. Een geslaagd teamuitje dus!"

Contactinformatie Informatiecentrum

Adres: Stationsweg 23 in Kruiningen

Openingstijden: Dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur (uitgezonderd feestdagen, kerstvakantie en bouwvakantie).


Interesse in een bezoek met een groep? Mail west@zuid-west380kv.nl of bel 06 15 54 97 74.

Eerste kabel voor aansluiting windparken op zee bereikt Borssele

Tot en met 2023 sluit TenneT drie nieuw te bouwen windparken voor de Nederlandse kust aan op het hoogspanningsnet, waaronder windpark Borssele. In totaal lopen er vier kabels via de Westerschelde naar het vasteland, waar ze vlak bij het bestaande hoogspanningsstation Borssele aan land komen. Daar worden ze met ondergrondse 220 kV-kabels aangesloten op het 380 kV-hoogspanningsstation Borssele. De twee verbindingen van Net op Zee Borssele gaan een jaar na elkaar in bedrijf, in 2019 en 2020. In april is de eerste zeekabel voor de verbinding van het Alpha-platform naar het transformatorstation in Borssele getrokken. En medio mei werd ook de tweede zeekabel voor het project aangesloten. Kijk voor meer info op www.netopzee.eu/borssele.

Maak kennis met de nieuwe hoogspanningsmasten in Zeeland

Wintrackmasten zijn in het Nederlandse landschap niet nieuw meer. Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan en verbeteringen in het ontwerp aangebracht. In Zeeland plaatsen we deze nieuwe varianten.

Type W6 is zelfs uniek en is nog nergens geplaatst. Lees er alles over in het interview met John Verduijn.

Tijdelijke hoogspanningslijn in Borssele

Bij het hoogspanningsstation Borssele kruist de nieuw te bouwen hoogspanningsverbinding de bestaande 380 kV-verbinding. Dit is een onwenselijke situatie vanwege de veiligheid tijdens de bouw en de leveringszekerheid. Om de bouw van de nieuwe verbinding te kunnen uitvoeren, komt er daarom een tijdelijke 380 kV-verbinding, die tijdens de bouw de functie van de bestaande verbinding overneemt. De locatie hiervoor is uitvoerig onderzocht. Uiteindelijk is er geen andere mogelijkheid dan deze tijdelijke verbinding in het voorjaar van 2020 in groenproject 't Sloe (Sloebos) te plaatsen. Na ongeveer drie jaar wordt de tijdelijke verbinding weer afgebroken en het Sloebos in de oorspronkelijke staat hersteld. Omdat zowel TenneT als de gemeente beseffen dat het dorp veel waarde hecht aan de groene buffer, is gezocht naar een manier om zo min mogelijk schade aan het bos toe te brengen. Daarnaast worden andere manieren van compensatie onderzocht.

Net op Zee IJmuiden Ver Alpha

Onlangs heeft de Nederlandse overheid nieuwe windenergiegebieden aangewezen. Deze windgebieden moeten verdeeld worden over Nederland en door TenneT op het landelijke hoogspanningsnet worden aangesloten. Een van die gebieden is IJmuiden Ver.

In dit gebied worden windparken op zee gebouwd met een vermogen van circa 4 gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, die naar land moet worden getransporteerd. Hiervoor zijn twee ondergrondse kabelverbindingen van elk 2 GW nodig. Eén van deze twee verbindingen is het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Het Net op zee IJmuiden Ver Alpha is de totale netverbinding vanaf windpark IJmuiden Ver tot aan het nog te bouwen converterstation op land. IJmuiden Ver Alpha zal aansluiten op een hoogspanningsstation bij Borssele, Geertruidenberg of Rilland. Op dit moment wordt samen met zoveel mogelijk belanghebbenden bekeken welke mogelijke kabeltracés na de zomer de onderzoeksfase ingaan. Voor IJmuiden Ver Beta wordt gekeken naar een aansluiting op de Maasvlakte of Simonshaven. Andere nieuwe windgebieden worden in Noord-Holland en Groningen of Friesland aangesloten. Zo wordt de nieuw op te wekken windenergie op zee verdeeld over Nederland.


Meer informatie: www.netopzee.eu/ijmuidenveralpha

Bellen met Peggy Steenbergen

Communicatieadviseur en woordvoerder project Zuid-West 380 kV West

Tijdens de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding is goed contact en de juiste communicatie met omwonenden, grondeigenaren, bedrijven, belangenorganisaties en overheden erg belangrijk.


We zetten een heel aantal communicatiemiddelen in om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen van de aanleg van de hoogspanningsverbinding. Hiervoor hebben we het informatiecentrum in Kruiningen, de (digitale) nieuwsbrief, de projectwebsite en Facebook. Omdat we willen weten wat u hiervan vindt doen we een onderzoek. Het onderzoek is in juni en wordt uitgevoerd door SAMR, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit onderzoek is de eerste meting voor de start van de bouwwerkzaamheden van de nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, herhalen we dit onderzoek ook tijdens de bouw nog een paar keer.


De onderzoeksmethode is een (online) enquête. Wanneer u binnen de steekproef valt, ontvangt u een uitnodiging via e-mail of brief en kunt u de enquête vanzelfsprekend anoniem invullen. Wanneer u een uitnodiging ontvangt, hopen wij uiteraard dat u deze enquête invult. Hoe meer mensen reageren, hoe waardevoller en bruikbaarder de resultaten zijn. De resultaten gebruiken we om onze contacten en communicatie met u te verbeteren.

Vragen?

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 06 15 54 97 74 of e-mail: west@zuid-west380kv.nl