Zo werkt dat

Om de transportcapaciteit van een hoog spanningsverbinding te waarborgen is voor elk stroomcircuit van een lijn één ondergronds kabelsysteem nodig met twee parallelle geleiders. In het opstijgpunt stroomt de elektriciteit van de in de eindmast afgespannen hoogspanningslijnen naar de buisverbinding of geleider, waar de elektriciteit zich via de eindsluitingen over de kabels verdeelt. Er zijn twee verschillende technische varianten: opstijgpunten zonder compensatiespoelen en opstijgpunten met compensatiespoelen. Opstijgpunten met compensatiespoelen kunnen worden uitgevoerd in schakelbare en niet schakelbare compensatiespoelen.

1. Eindmast

De 380 kV-kabelverbinding bevindt zich in een wintrackverbinding. De gebundelde hoogspanningsdraden worden op een eindmast (laatste mast in een bovengrondse verbinding) afgespannen en van daaruit naar de kabeleindsluiting geleid.

2. Elektrische verbinding

Een flexibele geleider of aluminium buisconstructie is de elektrische verbinding tussen de hoogspanningslijn, de kabeleindsluiting en indien van toepassing de compensatiespoel.

Compensatiespoel

Afhankelijk van de lengte van het kabeldeel en de aard van het aangrenzende stroomnet moet in sommige gevallen het capacitief blindvermogen worden gecompenseerd door spoelen. Dit is noodzakelijk om transportverliezen tot een minimum te beperken en de bedrijfszekerheid van het net te waarborgen.

3. Kabeleindsluiting

Een kabeleindsluiting vormt de overgang van een kabel (ondergronds) naar een lijn of primaire installatie (bovengronds). De kabeleindsluiting ondersteunt de kabel en zorgt dat de kabelader veilig aangesloten is aan de draad of lijn. De kabeleindsluiting is te herkennen aan de kabel die uit de grond komt en de aansluiting met één draad.

4. Stroomtransformator

Een stroomtransformator is een elektrisch apparaat dat meet hoeveel stroom er op een bepaald punt door de primaire installatie loopt. Deze stroomtransformator zet de stroom in de hoogspanningsinstallatie om naar een lagere stroom (Ampèrage). Die lagere stroom is eenvoudiger en veiliger te gebruiken door secundaire apparatuur. Een voorbeeld: stroom van 4000 Ampère (primair) wordt omgezet naar 1 Ampère (secundair).

5. Spanningstransformator

Een spanningstransformator is een elektrisch apparaat dat meet hoeveel spanning er op een bepaald punt op de primaire installatie staat. De spanningstransformator 'meet' de hoogspanning en zet deze plaatselijk om naar een lagere spanning (Voltage). Dat lagere voltage is door secundaire apparatuur eenvoudiger en veiliger te gebruiken.

6. Overspanningsafleiders

Een overspanningsafleider is een component dat de primaire installatie beschermt tegen te hoge spanningen. Het is een soort schakelbare weerstand die boven een bepaalde grenswaarde van de spanning automatisch een verbinding maakt met de aarde. Hierdoor wordt de spanning direct verlaagd en zijn primaire (net)componenten beschermd tegen spanningspieken als gevolg van bijvoorbeeld blikseminslag of schakelhandelingen.