Oude vakwerkmasten verdwijnen

Vorig jaar is bij Rilland een aantal nieuwe wintrackmasten gebouwd, om de bestaande verbindingen aan te sluiten op het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation. Begin dit jaar werden de laatste circuits aangesloten op het hoogspanningsstation. Daardoor kon het vervallen gedeelte van de bestaande hoogspanningsverbinding aan de noordzijde van de A58 bij het kassengebied Bathpolder worden verwijderd.