Zuid-West 380 kV West in het kort

Kijk eens op Facebook

Ga naar onze Facebookpagina en klik op ‘Vind ik leuk’ om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, stel een vraag of stuur een reactie.

Knallende bodemonderzoeken!

De bodemonderzoeken op de locaties waar de nieuwe masten komen, verlopen spoedig. Zo nu en dan vinden we iets bijzonders! We stuitten op een aantal mooie archeologische overblijfselen. Onlangs ontdekten we bij het NGE-onderzoek (Niet Gesprongen Explosieven) in de omgeving van het Kanaal door Zuid- Beveland een brisantgranaat van Duitse makelaardij. Vermoedelijk is de granaat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gefabriceerd. Het explosief is – samen met wat gevonden kleinere munitie – veilig door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie op een springplek in de omgeving tot ontploffing gebracht.

BAM Infra en Mobilis/Strukton Civiel tekenen contract

De hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland wordt aangelegd door twee aannemers. Op 14 juli tekenden zij de contracten. Na de zomer begint het bouwproces.


Informatiecentrum (weer) open op afspraak

Wilt u meer weten over de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland? Kom dan eens langs in het informatiecentrum! Het centrum is gehuisvest in het voormalige stationsgebouw van Kruiningen (Stationsweg 23 in Kruiningen). Met een maquette, filmpjes en een interactieve kaart van het tracé informeren we u over alle werkzaamheden. Vanwege de coronamaatregelen was het informatiecentrum tijdelijk gesloten. Sinds juni is het informatiecentrum op dinsdag- en woensdagmiddag (op afspraak) weer geopend. Zo kunnen we uw veiligheid waarborgen. We laten maximaal vier personen toe en hanteren de RIVM-richtlijnen. U kunt een afspraak met ons maken via: 0800 836 63 88, west@zuid-west380kv.nl of laat een privébericht achter op onze Facebookpagina. Komt u liever nog niet langs omdat u bijvoorbeeld gezondheidsklachten heeft? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Twijfel zeker niet als u meer wilt weten. Ook digitaal staan we voor u klaar!

#Goede vraag

Wordt de fundering van de oude vakwerkmasten straks ook weggehaald?

Ja, tot twee meter onder het maaiveld wordt de fundatie van de masten weggehaald. Dieper mag niet, want dan lopen we het risico dat, vanwege de druk van het grondwater, brak water aan de oppervlakte komt. We trekken er dan als het ware een 'stop' uit.

Routes onderzocht voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. Er zijn hiervoor routes onderzocht naar Borssele of Geertruidenberg. Daarnaast zijn locaties voor een converterstation op land onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn beschreven in de Integrale Effectenanalyse die op 12 juni is gepubliceerd. Het ministerie van EZK organiseerde samen met TenneT op 23 juni een webinar over het onderzochte alternatief naar Borssele. Deze kunt u online terugkijken. De betrokken provincies, gemeenten en waterschappen geven de minister een regio-advies waarin ze aangeven welke route hun voorkeur heeft. Daarnaast bestudeert de minister alle onderzoeken en reacties en kiest hij in november een voorkeursalternatief.

Meer weten over dit project?

Windpark Borssele levert eerste stroom

Windpark Borssele heeft op 6 mei voor het eerst elektriciteit geleverd aan het Nederlands elektriciteitsnet. De eerste turbine werd op die dag aangesloten op de kabelverbinding vanaf zee naar het hoogspanningsstation in Borssele. Dit is voor de ontwikkelaars een belangrijke mijlpaal. Het laat zien dat alle aangelegde systemen goed werken. Windpark Borssele 1 en 2 wordt ontwikkeld door het Deense Ørsted. Het park ligt 22 kilometer voor de kust van Zeeland en heeft waterdieptes van 14 tot 39,7 meter. De bouw van Borssele 1 en 2 is in januari 2020 begonnen met de installatie van de eerste funderingen. In totaal komen er 94 Siemens Gamesa 8 MW- windturbines. Borssele 1 en 2 is bij realisatie het grootste windpark op zee van Nederland. De 94 turbines leveren later dit jaar een hoeveelheid duurzame energie die gelijk is aan het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van een miljoen Nederlandse huishoudens. Kijk voor meer info op www.netopzee.eu/borssele.

Laatste vakwerkmast in kassengebied Rilland verwijderd

Vorig jaar bouwden we rond het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland twaalf nieuwe wintrackmasten, om de bestaande verbindingen alvast aan te kunnen sluiten op het station. Begin dit jaar werden de laatste delen van de bestaande verbinding via de nieuwe wintrackmasten aangesloten. Door deze ‘omleiding’ kon het vervallen gedeelte van de bestaande hoogspanningsverbinding aan de noordzijde van de A58 bij het kassengebied Bathpolder worden weggehaald. Allereerst verwijderde SPIE de geleiders. Vervolgens demonteerden ze de oude vakwerkmasten. In juni is de laatste vakwerkmast uit elkaar gehaald. Dat leverde mooie plaatjes op! Vervolgens werden de onderdelen van de mast verder kapot geknipt met een kraan, weggehaald en het terrein in de oude staat hersteld.

Mastenleveranciers bekend

TenneT heeft de bouw van de helft van de wintrackmasten voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland in mei gegund aan het Deense Valmont SM. In maart gunde TenneT de bouw van de masten van de andere helft van het tracé al aan VDL Network Supplies. Het traject is opgesplitst in twee werkgebieden. Het werkgebied ten westen van Willem-Annapolder (van hoogspanningsstation Borssele tot aan het 150 kV-hoogspanningsstation Willem- Annapolder) en het werkgebied ten oosten hiervan (vanaf het 150 kV-hoogspanningsstation Willem-Annapolder tot aan het nieuwe hoogspanningsstation bij Rilland).

De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt gerealiseerd met in totaal 207 nieuw type wintrack III pylonen op 107 mastlocaties. De wintrack III-masten zijn geschikt voor vier circuits 380 kV en een combinatie van 380/150 kV.

Bellen met Peggy Steenbergen

Communicatieadviseur en woordvoerder project Zuid-West 380 kV West

Hoewel de buitenwereld de afgelopen maanden stil kwam te staan in deze coronatijd, zijn wij met de werkzaamheden voor Zuid-West 380 kV West op aangepaste wijze doorgegaan.

Afspraken via digitale platformen, online werksessies en veel telefoongesprekken; ook wij werken vanuit huis. Hoe dat eruitziet, leest u verderop in dit magazine. Soms is het even passen en meten om een weg te vinden in deze nieuwe manier van communiceren, maar samen werken we door op een veilige manier. Dit is ook nodig, om na de zomer te kunnen beginnen met de bouw. De afgelopen periode zijn de contracten met de mastenleveranciers en de civiele aannemers gereed gemaakt. Samen met deze partijen gaan we de nieuwe hoogspanningsverbinding na de zomer bouwen. Daar gaat u zeker wat van merken. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op wat komen gaat, ontvangt u na de zomer een speciale ‘bouwspecial’. Wij gebruiken de zomerperiode om samen met de aannemers het bouwproces en communicatie voor te bereiden. Na de zomer nemen wij u mee in wat u van ons kunt verwachten, het bouwproces en welke maatregelen wij nemen om veilig te werken. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervindt. Natuurlijk houden we er ook rekening mee dat u zowel live als virtueel kennis met ons kunt maken en makkelijk in contact kunt komen om uw vragen te stellen. Voor nu wens ik u een goede en gezonde zomer toe en hoop u na de zomer te ontmoeten.