Wat gebeurt daar?

Grondmechanisch onderzoek

Om de fundering van de masten te kunnen maken, is het belangrijk te weten hoe het met het draagvermogen van de bodem gesteld is. Een speciale rupswagen voert metingen tot van circa 40 meter beneden maaiveld uit. Op basis van de drukverschillen die gemeten worden met de sonderingen wordt de draagkracht van de bodem bepaald.