Belangrijke
stap gezet!

Na een jaar hard werken zijn we er trots op dat we het nieuwe hoogspanningsstation Rilland 380 kV in bedrijf hebben genomen en aangesloten op het bestaande elektriciteitsnet. Hiermee is de 380 kV-verbinding tussen Zeeland, Belgiƫ en de landelijke 380 kV-ring schakelbaar, waardoor we beter kunnen inspelen op de vraag naar en het aanbod van elektriciteit. Met de komst van de windmolenparken op zee wordt dat steeds belangrijker. Een belangrijke stap voor de energietransitie!


Het gebied tussen de A58 en de Zuidhof heeft het afgelopen jaar een heel ander uiterlijk gekregen. Het station en de masten zijn duidelijk zichtbaar in het Zeeuwse land. Maar de bouw ging niet zonder slag of stoot. Uitdagingen waren er genoeg: buizerd- en vossennesten, dansende leidingen, zwavelgas, vleermuizen, slappe grond en kabels op onverwachte plaatsen. De planning paste dan ook de ene keer wel en een moment later weer niet. Gelukkig was het weer ons gunstig gezind en was iedereen bereid om er zijn schouders onder te zetten! We zijn alle betrokken omgevingspartijen en onze opdrachtnemers dan ook dankbaar voor hun inzet en goede samenwerking.


Intussen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe hoogspanningslijn tussen Borssele en Rilland, bedoeld om de transportcapaciteit te vergroten. Helaas hebben we een tegenvaller gehad, waardoor we onze planning moesten bijstellen. We verwachten in het derde kwartaal van 2020 met de bouwwerkzaamheden voor deze nieuwe lijn te beginnen. Tot die tijd worden de laatste afspraken gemaakt met grondeigenaren en vinden alle onderzoeken plaats.


Ook beginnen we met de bouw van de masten aan weerszijden van het kanaal door Zuid-Beveland en de aanpassingen die nodig zijn bij Willem-Anna Polder. Kortom: genoeg te doen! Rest mij nog om iedereen vooral een heel gelukkig en gezond 2020 te wensen.