Oog voor de natuur

Duurzame bescherming rugstreeppad

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Bij de aanleg van de hoogspanningsverbindingen houdt TenneT rekening met flora en fauna in het gebied. Waar nodig nemen we maatregelen om dieren en planten te beschermen. Een goed voorbeeld is de rugstreeppad. Om te voorkomen dat deze dieren op onze werkterreinen komen, en daardoor het risico lopen niet veilig te zijn in hun leefgebied, heeft de aannemer amfibieschermen geplaatst.


Innovatie

De amfibischermen bestaan uit houten paaltjes die we om de twee tot drie meter plaatsen. Daartussen komt een doek dat gedeeltelijk in de grond is ingegraven. Deze schermen zijn voor eenmalig gebruik. Aannemer BAM en Firma A.Geerlings ontwikkelden een nieuw product en werkwijze. De schermen worden met een speciale techniek op een duurzame manier aangebracht. Daardoor kunnen ze bij meerdere projecten worden hergebruikt.