Langs de lijn

We gingen voor goud

Catrineke van den Dikkenberg

en Arjen de Visser

Voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland heeft de gemeente Reimerswaal een belangrijke rol. Ze kijkt mee naar de keuzes die gemaakt worden voor het tracé, en ook het vergunningentraject is een belangrijke taak die door de gemeente uitgevoerd wordt. Catrineke van den Dikkenberg (beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling) en Arjen de Visser (beleidsmedewerker afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving) zijn van begin af aan betrokken geweest.

Meest optimaal

Het is inmiddels alweer ruim 10 jaar geleden dat de gemeente hoorde dat er een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig was. Catrineke: “Het Rijk bepaalt dat de verbinding nodig is, en dat het een project is van groot maatschappelijk belang. Wij krijgen dan de opdracht om ervoor te zorgen dat die plannen zo zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd en het algemene belang voor de gemeente hierin meegenomen wordt. Bij de tracékeuze gaat het dan vooral om het zoeken naar de meest optimale situatie. Waar kun je bijvoorbeeld bundelen met de bestaande infrastructuur.” Een nauwe samenwerking tussen andere gemeentes, de provincie en TenneT is belangrijk.


Zelf ervaren

Catrineke had vooral in het voortraject een grote rol. “Voordat ik met deze opdracht begon, was ik me nooit zo bewust van de aanwezigheid van een hoogspanningsmast. Maar sinds ik me er meer in ging verdiepen, veranderde dat. Ik zie ze nu eerder staan”, lacht Catrineke. “We zijn ook in de beginfase op uitnodiging van TenneT naar Bleiswijk gegaan. Om zelf te zien en te ervaren hoe zo’n hoogspanningsverbinding eruit zag. Bij de tracékeuze gingen

we voor de ‘gouden variant’. Dat is misschien niet helemaal gelukt, maar we hebben toch echt ons best gedaan om voor de beste opties te gaan. Je ontkomt er alleen niet aan dat je soms moet kiezen om verder te kunnen.”


Ondergronds

Dat zit hem hier ook vooral in het smalle stukje grondgebied, met name bij Krabbendijke, waar de nieuwe hoogspanningsverbinding ten noorden van de bestaande verbinding wordt gebouwd. Om hier toch niet zomaar aan voorbij te gaan, heeft de minister toegezegd dat de bestaande verbinding ten noorden van Krabbendijke straks ondergronds wordt aangelegd (verkabelen). Catrineke werkt hieraan in een aparte projectgroep samen met provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen, TenneT en D-Cision. Dat is een apart traject dat buiten het inpassingsplan om gebeurt. Dit stuk wordt ‘verkabeld’ zodra de hoogspanningsverbinding van

Rilland naar Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost) gereed is. Maar zover is het nog niet.


Vergunningen

Voor Arjen werd het juist na de tracékeuze drukker. “Catrineke en ik zijn van begin af aan wel samen opgetrokken, zodat we allebei weten wat er gezegd en afgesproken is. Maar mijn taak zit vooral aan de kant van de vergunningen. En nu de vergunningen in het voortraject allemaal zijn afgegeven, is daarmee de kous toch niet helemaal af. Neem bijvoorbeeld een bouwweg. De vergunning wordt afgegeven op basis van de tekeningen die we aangeleverd krijgen van TenneT. Maar dan komt de aannemer die de uitvoering gaat doen en dan blijkt dat een bocht te krap ingetekend is, waardoor de grote wagens met zware materialen er nooit doorheen kunnen. Dat heeft best ingrijpende consequenties: met de grondeigenaar moet opnieuw worden afgestemd, extra vierkante meters moeten worden vergoed en voor de wijzigingen moet een vergunningsaanvraag opnieuw worden doorlopen."


Vooruitlopen

Niet alles is op voorhand voor 100% duidelijk, maar soms kun je er al wel op vooruitlopen. Bijvoorbeeld bij de materiaalkeuze voor de masten. Arjen: “Er is nog lang nagedacht over andere materialen dan een mast van staal, zoals een combinatie met beton. In de vergunningsaanvraag zijn we uitgegaan van drie verschillende opties. Staal was er een van. Nu er toch voor staal gekozen is, hoeven we de vergunning niet opnieuw af te geven.”


Tijdens de bouwfase heeft de gemeente nog een rol om te kijken of de uitvoering zorgvuldig plaatsvindt. Ook communicatie is een belangrijk punt. Catrineke: “TenneT heeft een informatiecentrum waar bewoners met vragen naartoe kunnen. Ik verwacht wel dat dat straks drukker bezocht wordt, zodra er meer gebouwd wordt in dit gebied. Het is belangrijk om omwonenden mee te nemen in wat er hier allemaal gebeurt. Aan nieuwe mijlpalen bij de aanleg gaan we samen met TenneT zeker aandacht besteden.”

”In de vergunningsaanvraag zijn we uitgegaan van drie verschillende opties.

Staal was er een van”