TenneT in het kort

Onderzoeken langs tracé

Lees hieronder verder.

Update ontwikkeling
IJmuiden Ver

Lees hieronder verder.

Oplevering hoogspanningsstation Rilland

Lees hieronder verder.

Zeekabels voor Borssele Beta

Lees hieronder verder.

Volg ons via Social Media

Ga naar onze Facebook-pagina en klik op ‘Vind ik leuk’ om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, stel een vraag of stuur een reactie.

Bezoek ons informatiecentrum

Wilt u meer weten over de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland? Kom dan eens langs in het informatiecentrum! Het centrum is gehuisvest in het voormalige stationsgebouw van Kruiningen (Stationsweg 23 in Kruiningen). Met een maquette, filmpjes en een interactieve kaart van het tracé informeren we u over alle werkzaamheden.

Ook kunt u een bezoek aan het informatiecentrum combineren met vergaderen op locatie. We heten u van harte welkom in onze vergaderzaal met uitzicht op de bestaande hoogspanningsverbinding. Heeft u interesse in een bezoek met een groep? Stuur dan een e-mail naar west@zuid-west380kv.nl. Het informatiecentrum is dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend (uitgezonderd feestdagen, kerstvakantie en bouwvakantie).

Keep in touch!

Ontmoet de publieksvoorlichters van het project!

Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag staan de Zeeuwen Sander de Schepper en/of Karlijn Borm klaar in het informatiecentrum in Kruiningen, om uw vragen over het project te beantwoorden. Met een maquette, filmpjes en een interactieve kaart van het tracé informeren ze u over de werkzaamheden. De Virtual Reality bril geeft u een unieke ervaring over de werking van energie. Zien ze u daar?

Naast dat u ons live in het informatiecentrum kunt spreken, zijn wij ook digitaal bereikbaar via onze website. En bent u al aangemeld voor de digitale nieuwsbrief? Deze verschijnt zes keer per jaar met de laatste berichten over de nieuwe hoogspanningsverbinding.

Aanmelden kan hier, of vul de kaart in het informatiecentrum in. We horen en zien u graag!

Contactinformatie Informatiecentrum

Adres: Stationsweg 23 in Kruiningen

Openingstijden: Dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur (uitgezonderd feestdagen, kerstvakantie en bouwvakantie).


Interesse in een bezoek met een groep? Mail west@zuid-west380kv.nl of bel 06 15 54 97 74.

Onderzoeken langs tracé

De aannemerscombinatie Tauw en Witteveen+Bos is begin augustus begonnen met conditioneringsonderzoeken langs het volledige tracé. Dit zijn onderzoeken die nodig zijn voordat we kunnen starten met de bouw van de masten. Er wordt onder meer bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE’s) gedaan. Als eerste gaan ze aan de slag nabij Borssele. Vervolgens doen ze onderzoek in de buurt van Oostdijk en Krabbendijke. De onderzoeken duren

tot medio 2020. U kunt onze collega's dus de komende tijd tegenkomen in het veld!

Update ontwikkeling IJmuiden Ver

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart windenergie op zee 2030 gebouwd met een vermogen van circa 4 Gigawatt (GW). De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd via twee Gigawatt verbindingen. Een van deze verbindingen wordt in Zuidwest Nederland aangesloten op het hoogspanningsnet. Deze verbinding heet Net op Zee IJmuiden Ver Alpha.


Om de windparken te kunnen aansluiten, bouwt TenneT zowel op zee als op land een converterstation. Op het converterstation op zee komt de elektriciteit van de windturbines samen. Om het stroomverlies tijdens het transport te beperken, wordt de wisselstroom van de windturbines omgezet naar gelijkstroom.


Voor het transport van de elektriciteit naar land is een ondergrondse hoogspanningsverbinding door zee nodig. Het converterstation op land zet de gelijkstroom weer om in wisselstroom. De omzetting naar wisselstroom is nodig omdat het landelijke hoogspanningsnet ook op wisselstroom functioneert. Vanaf het converterstation gaat de elektriciteit met ondergrondse kabels naar een bestaand 380 kV-hoog-spanningsstation.


De hoogspanningsstations bij Borssele en Geertruidenberg zijn mogelijke locaties om de verbinding Net op zee IJmuiden Ver Alpha aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land. De planologische procedures zijn in volle gang en de mogelijke routes worden onderzocht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de route door de Oosterschelde naar Rilland niet verder onderzocht wordt. Kijk hier voor meer informatie.

Tijdelijke oplevering hoogspanningsstation Rilland in Borssele

De afgelopen periode werd hard gewerkt aan het nieuwe hoogspanningsstation van 60.000 vierkante meter. Om het station aan te sluiten op de bestaande verbinding, waren twaalf wintrackmasten nodig. Sinds 15 oktober loopt de verbinding van Borssele naar Zandvliet via het 380 kV-hoogspanningsstation Rilland. De komende periode gaan we het tweede deel van de verbinding inlussen op het hoogspanningsstation: de verbinding Geertruidenberg - Zandvliet. Halverwege 2020 wordt het derde en laatste deel ingelust: de verbinding Geertruidenberg - Borssele. (Kijk hier voor een fotoverzicht.)

#Goede vraag

Veel mensen vragen zich af of het mogelijk is om woningen van TenneT te kopen die aangekocht zijn voor het project en nu leeg staan. De aangekochte woningen die niet gesloopt worden, komen beschikbaar voor de verkoop. TenneT biedt iedereen gelijke kansen voor de koop, en daarom verloopt de verkoop via een lokale makelaar.

Net op Zee zeekabels voor Borssele Beta komen aan land

De afgelopen maanden zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van twee zeekabels. Deze kabels verbinden straks het toekomstige offshore windmolenpark Borssele Beta met het hoogspanningsstation Borssele op land. Dit is de tweede aansluiting naast de al eerder geïnstalleerde kabels voor het windmolenpark Borssele Alpha. Sinds half oktober zijn wij met de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Wij verwachten dat in het eerste kwartaal van 2020 de kabels worden geïnstalleerd. De werkzaamheden zijn half april afgerond. Rond april wordt ook de bovenkant (topside) van het transformatorstation op zee op het al aanwezige onderstel geplaatst. Daarna worden de kabels aangesloten en getest. Wanneer dat volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden voor Borssele Beta in het derde kwartaal van 2020 klaar.

Stay tuned!

Naast de technische filmpjes in het informatiecentrum werken we ook aan een film speciaal voor kinderen. Twee Zeeuwse kids gaan op verkenning langs de nieuwe hoogspanningsverbinding Borssele – Rilland. Ze leggen leeftijdsgenoten in heldere taal uit waar de hoogspanningsverbinding voor dient en wat er allemaal bij komt kijken. Medio 2020 komt de film uit in het informatiecentrum. Stay tuned op onze Facebookpagina om te zien wanneer de film live gaat.

Bellen met Peggy Steenbergen

Communicatieadviseur en woordvoerder project Zuid-West 380 kV West

Het afgelopen jaar is er veel werk verzet bij Rilland. Het 380 kV-station is deels aangesloten en de eerste wintrackmasten voor de aansluiting van het station zijn gebouwd. Afgelopen zomer hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden om te horen hoe u onze contacten en de communicatie ervaart. We doen dit soort onderzoeken voorafgaand aan de bouwcommunicatie en herhalen dit gedurende het bouwproces. Met deze informatie werken we aan het verbeteren van ons communicatie- en informatieproces.


We zien dat we zeker in betrokkenheid en persoonlijk contact kunnen verbeteren. De communicatiemiddelen die we inzetten worden goed gewaardeerd. We bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt voor de bijdrage en we gebruiken de input om de communicatie voor het bouwproces verder te organiseren. Heeft u nog ideeën of wensen, laat dit dan weten aan onze publieksvoorlichter in het informatiecentrum.


Net voor de bouw organiseren we informatieavonden zodat u en de aannemers die in de omgeving gaan werken met elkaar kennis kunnen maken. Tijdens deze informatieavonden vertellen we ook meer over hoe we gaan werken en welke maatregelen we nemen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Daarnaast organiseren we volgend jaar ook extra activiteiten om meer zichtbaar te

zijn in de regio. Op deze manier kunnen we ook vaker met elkaar in gesprek gaan.


Ik wens u een gelukkig 2020!

Vragen?

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 06 15 54 97 74 of e-mail: west@zuid-west380kv.nl