”Vele handen
maken licht werk”

Remko Verweijen (links) en Wouter Delleman

In het voorjaar van 2020 worden de eerste windmolens voor de kust bij Borssele aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT. Maar voordat de groene elektriciteit door het net kan stromen, moest er nog wel wat gebeuren: hoogspanningsstation Rilland is gebouwd en de bestaande hoogspanningsverbinding is aangepast, zodat het station aangesloten kan worden op het net. Bouwleiders Remko Verweijen en Wouter Delleman hebben deze uitdagende opdrachten in goede banen geleid.

Toezicht

De bouwleiders hebben als belangrijkste taak erop toe te zien dat de taak die TenneT bij de aannemer neerlegt ook goed uitgevoerd wordt. Een aannemer kan in grote mate zelf bepalen hoe de werkzaamheden gedaan worden. Remko, verantwoordelijk voor de bouw van het 380 kV-hoogspanningsstation: “We controleren onder andere op geleverde kwaliteit en techniek, hoe de aannemer omgaat met de omgeving, milieu en natuurlijk veiligheid. We kijken eigenlijk continu over de schouder mee.”


Wisselingen

Wouter, verantwoordelijk voor de hoogspanningsverbinding: “We hebben sinds 2016 met een aantal aannemers gewerkt. Voor elke opdracht hadden we gespecialiseerde aannemers: Volker-Infra Rilland voor de bouwwegen en mastfundaties, Volker-Wessels Telecom/VDL voor het leveren en plaatsen van de wintrackmasten en SPIE voor de geleidermontage. De windmolens moeten volgend jaar april wel draaien, en ook in België zijn ze afhankelijk van de hoogspanningsverbinding, die van het hoogspanningsstation naar Zandvliet loopt.” “En ik kon het wat rustiger aan doen”, lacht Remko. “Nee, dat is flauwekul. We doen dit werk samen, maar door het wisselen van een aannemer en de extra tijd die daarmee gemoeid was, kregen wij wat meer tijd om het hoogspanningsstation te bouwen.”


Innovatief

Dit type hoogspanningsstations is niet eerder in Nederland gebouwd en zorgt voor een nog hogere leveringszekerheid. Remko: “Dit is een zogenaamd triple-rail station, dat houdt in dat we drie hoofdrails gebouwd hebben in plaats van de gebruikelijke twee. Als je onderhoud pleegt en de spanning van een hoofdrail eraf gaat, dan houd je de andere twee rails beschikbaar voor de elektriciteitsvoorziening. Zo blijft de lamp altijd branden.” Inmiddels is het hoogspanningsstation klaar, staan er twaalf nieuwe wintrackmasten en zijn vier hoogspanningsverbindingen ‘ingelust’. Remko: “Dat betekent dat de bestaande verbindingen verplaatst zijn en dat het hoogspanningsstation hiermee onder spanning gezet is. Er zijn nog verbindingen die we begin volgend jaar ‘inlussen’.”


Planning

Nu het werk achter de rug is, lijkt het niet zo ingewikkeld. Wouter: “Maar dat was het niet hoor. Je staat continu onder druk om de planning te halen en er gebeurt zoveel waar je van tevoren geen rekening mee kunt houden. Zo bleek dat we vlak in de buurt van de hoofdwaterleiding van Zeeland gingen heien. Je wilt geen risico’s nemen, dus hebben we extra damwanden en monitoringspunten geplaatst om scheuren in de leidingen te voorkomen.” En ook op de aanwezigheid van dieren, zoals vleermuizen, oeverzwaluwen of haviken heb je geen invloed, maar zij hebben wel invloed op de planning. Wouter: “We doen ons werk in de omgeving, daar wonen mensen en dieren, dus daar moeten we rekening mee houden. Het gaat erom dat je steeds weer een plan bedenkt hoe je verder kunt.”


Omgeving

Wouter en Remko hebben er ook op toegezien dat het contact met omgeving goed verliep. De aannemer van het station had een speciale app-groep ingericht en onderhield zo direct contact met bewoners van Zuidhof als er bijvoorbeeld bijzondere werkzaamheden plaatsvonden. Remko: “Dat werkte echt heel goed. Ook over het bouwverkeer zijn goede afspraken gemaakt. Met een extra bouwweg hoefde het verkeer niet langs de huizen. En ook met de voormalige grondeigenaar hebben we regelmatig contact om zaken af te stemmen over de aanliggende percelen."


Het is duidelijk dat de bouwleiders in de afgelopen jaren heel wat handen geschud hebben. “We hebben met heel veel verschillende partijen prettig samengewerkt. Ook met de regionale netbeheerder DNWG Infra, die het station namens TenneT getest heeft. We gaan ook straks weer met ze verder. Want klaar zijn we natuurlijk nog niet”, besluit Wouter.


Remko en Wouter werken de komende jaren nog verder aan de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland.

”Er gebeurt zoveel waar je van tevoren geen rekening mee kunt houden”