Aan de

keukentafel

met Martijn Vogelaar

Martijn Martijn Vogelaar (links) en Stephan Tiemessen

In Krabbendijke is Vogelaar Fruitcultures een begrip; het bedrijf teelt appels en peren en is daarnaast ook actief als koel-, sorteer- en exportbedrijf onder de naam FruVo bv. Het bedrijf heeft 150 hectare grond in gebruik voor de fruitteelt. Krabbendijke ligt op het smalste stukje van Oost- Zuid Beveland. Naast de bestaande hoogspanningsverbinding komt hier de nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland er ook nog bij. En dit heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van de fruittel

Tussen het fruit

Martijn Vogelaar nam het bedrijf jaren geleden over van zijn vader. Ze zijn wel wat gewend hier: de buisleidingenstraat, de hoogspanningsverbinding en nu de nieuwe verbinding. Martijn kwam naar een van de informatieavonden in 2011, waar iedereen in de regio op de hoogte gebracht werd van de plannen. Al snel werd duidelijk dat de percelen van Vogelaar Fruitcultures geraakt werden: vijf masten, waarvan twee hoekmasten, krijgen een plek tussen de fruitbomen.


Wijzigingen

Martijn: “De plannen zijn in de loop van de jaren steeds aangepast. In eerste instantie leek het dorp door de komst van de hoogspanningsverbinding aan alle kanten te worden ingesloten. De A58, het spoor, de buisleidingen en daarnaast dus de hoogspanningsverbinding. Ook was er een tracévariant waarbij de lijn heel dicht op het dorp kwam te staan. Uiteindelijk is er toen voor gekozen om een mast in de Oosterschelde te plaatsen. Ik ben helemaal geen natuurfreak, maar vind het nog steeds vreemd dat dat allemaal kan. Er zijn toen ook 1100 beroepen ingediend bij de Raad van State.” De minister heeft toegezegd dat de bestaande verbinding, die nu ook door de percelen van Vogelaar Fruitcultures gaat, straks ondergronds aangelegd wordt.


Bouwplaats

Dat is goed nieuws voor de mensen die op dit smalle stuk wonen en werken. “Maar het betekent ook dat we twee keer bij Vogelaar Fruitcultures vof aan het werk moeten”, zegt Stephan Tiemessen, adviseur grondzaken van TenneT. “We kunnen de oude verbinding pas ondergronds brengen als het deel van Rilland naar Tilburg klaar is. Op dit moment is het technisch niet mogelijk de nieuwe verbinding te verkabelen vanwege de hoge piekspanningen die uitval kunnen veroorzaken.” Voor de fruitteler betekent dit dat hij de komende jaren rekening moet houden met het feit dat delen van zijn percelen twee keer veranderen in een bouwplaats. In de eerdere planning stond dat de fruitteler voor 1 maart 2019 zijn perceel beschikbaar moest stellen voor de aanleg.


Vooruitkijken

“Tot nu toe is de planning van de aanleg steeds vooruitgeschoven, terwijl ik mijn perceel al heb leeggeruimd”, vervolgt Martijn. “Dat betekent dat alle fruitbomen gerooid zijn en dat de grond nergens anders voor gebruikt kan worden. Ik ben een ondernemer en moet vooruitkijken. Als ik over drie jaar nieuwe bomen wil planten, dan moet ik ze eigenlijk nu bestellen. Maar TenneT kan niet aangeven wanneer ik de grond weer tot mijn beschikking krijg. Dan wordt het heel lastig natuurlijk.” Er komt pas een definitieve planning zodra de aannemer het werk heeft ingepland. Stephan: “Dat is nu nog een probleem, omdat we nog geen aannemer hebben die het werk gaat uitvoeren. We streven ernaar dat de gunning van de opdracht in mei of juni gereed is, dan heeft de aannemer nog een periode van voorbereiding nodig. Dan zit je aan het einde van de zomer voordat deze aannemer ook daadwerkelijk kan beginnen.”


Twee jaar

De bouw van een verbinding duurt vervolgens ongeveer twee jaar. En daarna komt TenneT dus nog een keer terug voor het ondergronds brengen en afbreken van de oude verbinding. Stephan: “En ook voor deze werkzaamheden is nog lang niet alles duidelijk. Ga je het werk uitvoeren met een open ontgraving of een boring? Ook dat heeft gevolgen voor de hoeveelheid grond die je nodig hebt. Bij een open ontgraving is dat veel ingrijpender, maar bij een boring zit je weer met punten waar de kabel boven komt.”


Voor Vogelaar Fruitcultures betekent het dat er nog een hele lange weg te gaan is voordat alles weer is zoals het was. Martijn: “TenneT geeft wel een vergoeding voor het verlies dat ik lijd, maar ook dat is lastig te bepalen. Zodra ik nieuwe bomen plant, ben ik nog niet terug op een volledige productie. Dat duurt zeker zeven of acht jaar. Het blijft ingewikkeld voor de bedrijfsvoering.” Stephan besluit: “Wij realiseren ons dat we te gast zijn bij een grondeigenaar, niet alleen tijdens de bouw maar vooral ook de periode na de bouw. Deze hoogspanningsverbinding staat er nog heel wat generaties."


”Als ik over drie jaar nieuwe bomen wil planten, dan moet ik ze eigenlijk nu bestellen. Maar TenneT kan niet aangeven wanneer ik de grond weer tot mijn beschikking krijg. Dan wordt het heel lastig natuurlijk.”