Contact met de omgeving: van wezenlijk belang

Voor de trouwe lezers zal het direct opvallen, de nieuwsbrief in een nieuw jasje, genaamd: 'Contact nieuwsmagazine'. Uit het jaarlijks marktonderzoek onder omwonenden van het project Randstad kwam onder andere naar voren dat de informatie soms wat algemeen was. Graag meer aandacht voor de lokale en individuele mensen in de buurt van het traject. Ook de digitale versie is aangepakt. U kunt zich hier trouwens via de website voor aanmelden.


Tussen Haarlemmermeer en Bleiswijk vordert het werk gestaag. Op sommige plekken naderen we de afrondende fase. Zoals in Vijfhuizen en Abbenes. De gronden worden weer netjes hersteld. Duidelijke werkafspraken maken, is heel belangrijk, dit is te lezen in het dubbelinterview met één van de operationele omgevingscoördinatoren, Wessel Steenbergen en grondeigenaar Aad Wennekers.

Tijdens de bouw doen we er alles aan om de mogelijke hinder voor lokale ondernemers op hun bedrijfsvoering te minimaliseren. Zo vertelt directeur Carla Prins van golfbaan Bentwoud in Benthuizen op pagina 12 over de uitdagingen tussen haar missie en plannen voor de golfbaan en de werkzaamheden van Randstad 380 kV.


Het is de bewoners van Floriande (Hoofddorp) zeker niet ontgaan, de sloop van de eerste 68 jaar oude mast in de wijk. Deze mast maakte deel uit van de bestaande 150 kV-verbinding tussen Vijfhuizen en Sassenheim. De mensen uit de buurt keken reikhalzend uit naar de sloop van dit stalen kolos, Nicolette van Dijk licht toe hoe zij dit ervaarde.


Tot slot speelt er tussen Beverwijk en Bleiswijk meer dan het project Randstad Noordring alleen. Dit kunt u lezen op pagina 16, hierin vertelt projectmanager Jeroen van Haeren over de toekomstige aansluiting van de windparken voor de Hollandse kust op de Randstad Noordring.


Ik wens u veel leesplezier en hoop dat deze eerste editie van Contact nieuwsmagazine in de smaak valt!

Jaap ter Haar

Clustermanager Randstad 380 kV