Langs de lijn

Iedereen
is hier welkom

In het groene hart van Benthuizen ligt golfbaan Bentwoud. Zes jaar geleden werd deze openbare, commerciële, golfbaan aangelegd. Vier jaar later werd Carla Prins er directeur. De golfbaan ligt er mooi bij maar het aantal bezoekers mocht omhoog, een mooie opdracht voor Carla. Dat hier al verandering in gekomen is blijkt uit het grote aantal auto’s op het parkeerterrein. De aanleg van de Randstad Noordring heeft invloed op de toegang tot de baan. Het afsluiten van een deel ervan betekent een extra uitdaging, zeker als je ook zoveel mogelijk nieuwe bezoekers wil aantrekken.

Aanpassingen

Op de golfbaan staan nu zowel oude vakwerk- als nieuwe wintrackmasten. Voor de nieuwe hoogspanningsmasten moest de golfbaan aangepast worden. “En dat is geen kleine ingreep”, begint Carla. “Denk aan de opbouw van de ondergrond, de drainage en de afwatering. Dat luistert allemaal heel nauw.” De aanpassingen hadden effect op de kleinere, 9 holes baan (Par 3/4) en juist deze wordt intensief gebruikt door beginnende golfers. “We hebben een deel van de baan verplaatst zodat de wintrackmast bij het afslaan niet geraakt wordt, en we hebben op een ander deel een bocht gemaakt.”


Gesloten

De baan is sinds augustus slechts gedeeltelijk open. “Eerst kregen we te maken met de rugstreeppad en vervolgens zat er een broedende buizerd op ons terrein. Dit heeft meteen invloed op de planning omdat de aannemer dan niet kan beginnen met het werk. Dat begrijpen we natuurlijk heel goed, maar het is wel vervelend.” Toen Carla twee jaar geleden het stokje van de vorige directie overnam had ze een duidelijke missie: meer bezoekers op de golfbaan. Zelf had ze voordat ze hier ging werken nog nooit gegolfd. “Maar ik wilde toch weten wat de bezoeker beleeft, dus heb ik zelf ook les genomen. Ik wist niet dat het zo leuk was. Het is mentaal echt een uitdaging, als je er met je hoofd niet bij bent kun je maar beter stoppen”, lacht Carla. “Maar iedereen kan het leren. Wij zijn geen golfbaan met een traditionele club, iedereen is welkom om hier te komen spelen.”

Bedrijfsvoering

De aanleg van de Randstad Noordring heeft dus invloed op de bedrijfsvoering. “Wij verkopen elk rondje op de baan los, dus je begrijpt dat we veel mensen moeten teleurstellen, als je een deel van de baan moet sluiten. We merken dat we op dit moment minder beginnende golfers hebben.” Maar ook de Siberische beer (koude wind aan het begin van dit jaar red.) was volgens Carla van invloed op de start van dit golfseizoen. “Bij ons staan mensen het hele jaar door op de baan. Alleen met die ijzige oostenwind uit Siberië, zagen we toch wel dat mensen wegbleven. Wat dat betreft kan ik niet zeggen dat we lekker begonnen. Maar we hebben leuke evenementen en goed weer in het vooruitzicht, en daar verwacht ik veel van”, lacht Carla.


Aan de planning en daadwerkelijke uitvoering van de aanleg van de hoogspanningsverbinding schort het nog wel eens, stelt Carla. “Gelukkig hebben we een goed contact met Bas Hijman van TenneT, hij communiceert duidelijk, waardoor we goed op de hoogte blijven van de voortgang. Dat was in het verleden wel anders.”

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we de kleine baan in het voorjaar van 2019 weer in gebruik nemen. Maar dan zijn we er nog niet want de masten van de oude hoogspanningsverbinding moeten dan afgebroken worden. “Waar wij echt behoefte aan hebben is een planning met flexibele startdata en een korte doorlooptijd. Dus daar ben ik nog met TenneT over in gesprek”, besluit Carla.

Bas Hijman, Adviseur Grondzaken TenneT: Ons werk heeft impact op de bedrijfsvoering van de golfbaan, daar proberen we waar mogelijk rekening mee te houden, soms is dit overeenkomstig de wensen van de golfbaan, helaas soms ook niet. De aannemer werkt met een bepaalde planning en die is niet altijd gelijk aan de wensen van de golfbaan. Als we zaken te bespreken hebben doe ik dat het liefst face-to-face, dan weet je meteen van elkaar hoe de ander erover denkt en kom je vaak sneller tot een oplossing.