Duurzaamheid

”Randstad Noordring kleurt straks groen”

We zijn op weg naar een duurzame leefomgeving. Door de overstap naar energie uit duurzame bronnen verandert ons landschap. Er komen windparken op zee en land, er verschijnen zonneparken en huizen en kantoren krijgen een zonnedak. Al deze veranderingen hebben invloed op ons hoogspanningsnet.

De toekomstige windparken voor de kust van Noord-Holland worden straks via het net op zee aangesloten op het hoogspanningsnet op land. Jeroen van Haeren, projectmanager, werkt bij TenneT en heeft de taak om de kabels uit zee, met zo min mogelijk overlast, aan te sluiten op het hoogspanningsstation in Beverwijk.

Geschikte plek

TenneT is verantwoordelijk voor het Nederlandse hoogspanningsnet. Daar hoort ook het toekomstige net op zee bij. Als sociaalgeograaf is Jeroen bezig met de ruimtelijke inpassing van dat net. De toekomstige windparken op zee brengen straks 1400 megaWatt aan windenergie aan land. Als eerste moet de stroom getransformeerd worden naar 380 kV, om vervolgens verder over land vervoerd te kunnen worden. “We hebben dus een transformatorstation nodig”, begint Jeroen. “Hierover zijn we nog in gesprek met Tata Steel, zij hebben de ruimte en kunnen eventueel zelf straks ook gebruikmaken van de duurzame energie. En vervolgens willen we de stroom via hoogspanningsstation Beverwijk toevoegen aan het net, zodat we huishoudens en bedrijven van groene stroom kunnen voorzien.”


Boren of graven

Er komen per platform op zee twee kabels via de zeebodem aan land. Hier worden de twee zeekabels gesplitst in zes landkabels, die vervolgens ondergronds, via boringen, naar het transformatorstation gaan. “Een boring levert veel minder overlast op voor de omgeving”, vervolgt Jeroen. “We leggen steeds stukken van maximaal 1200 meter aan, langer kan nog niet omdat de kabels erg zwaar zijn en er niet meer kabel op een haspel past.” Maar voordat er daadwerkelijk geboord gaat worden is er heel wat aan vooraf gegaan. “We beginnen met het in kaart brengen van alle kansen en belemmeringen. Voordat we weten hoe we de kabels gaan leggen ga ik met partijen en bewoners in gesprek. Denk aan gemeenten, provincie, havenbedrijven, de natuurorganisaties, maar ook organisaties die zich bezighouden met zandwinbelangen of de exploitant van de strandhuisjes bij Wijk aan Zee.”

”Pas als we iedereen gesproken hebben gaan we aan de slag met een voorstel”

Wie, wat, waar?

Jeroen wil eerst goed uitzoeken met wat en met wie hij in het gebied te maken heeft. “Pas als we iedereen gesproken hebben gaan we aan de slag met een voorstel. We dachten voor de aansluiting van Hollandse Kust (noord) op de Randstad 380 kV Noordring bijvoorbeeld eerst ook aan hoogspanningsstation Vijfhuizen. Maar daar zijn we op terug gekomen toen we zagen dat het verder landinwaarts ligt. Het is een zeer verstedelijkt gebied. Daar veroorzaak je met het leggen van dit soort kabels veel meer overlast mee. Nu raken we vooral industrieterreinen, alle overlast voorkomen lukt helaas niet. Maar we kunnen de hinder wel zo veel mogelijk beperken.”


Ook wordt er goed nagedacht over toekomstige vragen. “Tata Steel denkt na over het gebruik van waterstof voor de productie van staal. Als zij daar op termijn gebruik van willen maken dan moeten wij er nu al voor zorgen dat het transformatorstation dat op termijn ook kan. Niet dat we dan weer grote aanpassingen moeten gaan doen. We denken dus continu vooruit. de toekomst kunnen we niet voorspellen, maar we proberen wel zo goed mogelijk mee te denken. Het is natuurlijk heel mooi dat we zien dat de industrie bezig is met het zoeken naar alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen.” Zoals gezegd duurt het nog even voor de windenergie door de hoogspanningsverbinding van de Randstad Noordring stroomt. Het plan is om vanaf 2020 te beginnen met de aanleg van Hollandse Kust (noord) en dat in 2023 de groene stroom naar land getransporteerd kan worden. Hollandse Kust (west alpha) volgt een jaar later. Met twee windparken zijn we dan weer een stap verder in de overstap naar een duurzame leefomgeving.