Wonen op een bouwterrein

”Schuddende planten in de vensterbank”

Aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk staan twee oude boerderijtjes vlak naast elkaar. Het kleinste boerderijtje springt iets in, verder naar achteren, waardoor je het niet meteen ziet als je het erf op rijdt. Links van de twee boerderijen, op zo’n 30 meter van het woonhuis van familie De Jong zijn de medewerkers van BAM aan het werk met de fundamenten van twee nieuwe wintrackmasten van de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring.

Twee in een

De geschiedenis van deze plek gaat ruim 100 jaar terug in de tijd. Toen de grootouders van de huidige bewoner, Michiel de Jong, hier in de boerderij kwam wonen. “Het is best een lastige situatie, we hebben hier te maken met twee percelen op een erf. En het eerste perceel, waar de grotere boerderij staat, valt binnen de magneetveldzone”, legt Karin de Jong, echtgenoot van Michiel uit. Michiel: “In 2015 hebben wij de boerderij van mijn ouders gekocht en is mijn moeder vertrokken. En daarna zijn we hier samen met onze twee zoons komen wonen.” “De voorgeschiedenis hebben wij zelf dus alleen via de zijlijn meegemaakt. Wij wisten natuurlijk ook van begin af aan dat er naast ons huis hoogspanningsmasten zouden komen”, vult Karin aan.


Anti-kraak

In de boerderij naast het woonhuis woonden vroeger twee neven van Michiel. “Inmiddels zijn ook zij vertrokken, zij hebben gebruik gemaakt van de uitkoopregeling van TenneT. Die huizen zijn via anti-kraak nu tijdelijk verhuurd aan andere mensen. We hebben er wel leuke buren voor terug gekregen hoor”, lacht Karin. “Allemaal creatieve mensen.” Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, worden de panden getaxeerd en weer verkocht. In het huis van Karin en Michiel zat vroeger de kaasmakerij. De knusse woonkamer is van binnen bekleed met hout, de buitenkant is enkel steens. Michiel en Karin wonen hier heel fijn. Maar zorgen over de bouwwerkzaamheden waren er ook. Juist vanwege het feit dat het pand al zo oud is, is het belangrijk goed in de gaten te houden dat er geen schade ontstaat door werkzaamheden. De bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding die achter het huis liep moest aangepast worden in een ondergrondse verbinding. Aansluitend wordt op deze plek ook de nieuwe 380 kV-wintrackmast neergezet.

”Gelukkig werd besloten om de aanleg met schroefpalen uit te voeren”

Schuddende planten

Karin: “We stonden erop dat er een schouw zou komen, zodat we er zeker van zijn dat als er iets met het huis gebeurt we dat kunnen aantonen bij TenneT.” Aanvankelijk zouden er heiwerkzaamheden plaatsvinden om het fundament voor de wintrackmast van de 380 kV-verbinding aan te leggen. Michiel: “Dat vond de aannemer met het oog op de staat van ons pand toch te risicovol, en gelukkig werd besloten om de aanleg met schroefpalen uit te voeren. Dat ging goed, maar tijdens de werkzaamheden om de fundering van de oude masten weg te halen stonden de planten hier op de vensterbank wel te schudden hoor.” Karin: “We hebben zelf met regelmaat aan de bel getrokken om de schouw te regelen, uiteindelijk is deze augustus vorig jaar uitgevoerd.”


Communicatie

De familie is via informatieavonden, de nieuwsberichten en Facebook de afgelopen jaren op de hoogte gebleven van de voortgang van de werkzaamheden. Karin: “Er zijn lange periodes geweest waarin we van TenneT niets hoorden, maar sinds Camiel Masselink en Jan Rood bij het project betrokken zijn krijgen we meer informatie. Ook als er iets is dan kunnen we bij hen terecht.” Maar ondanks dat ziet de familie ook wel verbeterpunten. “De communicatie met TenneT verloopt nu goed, maar soms verschijnt er ineens een onderaannemer op ons erf. Die heeft dan niet door dat wij achter de boerderij wonen die nu van TenneT is, en dat hij zonder zich even te melden op ons terrein

bezig is.”


Zo was er laatst nog een bedrijf dat met een veel te zware vrachtwagen het bruggetje, dat toegang geeft tot het erf, over wilde om op het perceel achter ons huis te komen. Michiel: “Het bruggetje heeft wel wat schade opgelopen, net als het grindpad. Zo’n onderaannemer heeft helemaal niet door dat dit allemaal bij ons perceel hoort. Daar mag nog wel wat in verbeteren.” “Maar we zijn altijd positief gebleven hoor, voor de rest gaat de aanleg heel voorspoedig en hebben we er weinig last van”, besluit Karin.