Opgeruimd staat netjes

Zodra de aannemer klaar is met het plaatsen van de nieuwe wintrackmasten en alle ondergrondse verbindingen zijn aangelegd, beginnen we met het herstellen van de (agrarische) gronden. We brengen alles zo veel mogelijk in de oude staat terug. Dit betekent dat we de diverse grondlagen terugplaatsen en egaliseren, watergangen herstellen, zodat het terrein er weer netjes uitziet. Dit alles in overleg met de grondeigenaar en/of de gebruiker.