Opruimen en herstellen in overleg

Alhoewel al jaren betrokken bij het project Randstad 380 kV Noordring, toch een nieuw gezicht op deze plek. Ik ben als clustermanager verantwoordelijk voor de staart van het project. Vanuit die rol mocht ik een bijdrage leveren aan de lancering van de Nationale Boomfeestdag georganiseerd door de gelijknamige stichting in Nieuw-Vennep, waar na het planten van bomen 350 kinderen in gesprek gingen aan de kinderklimaattafels met bedrijfsleven en politici. Een mooi initiatief om aan mee te werken vanuit ons project.


Inmiddels zijn we tussen Beverwijk en Vijfhuizen volop bezig met het weghalen van de bestaande 150 kV- hoogspanningsverbinding. De oude vakwerkmasten zijn inmiddels zo goed als allemaal verdwenen en dit voorjaar is ook gestart met het weghalen van de oude ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding in Velsen. Met de Bouwapp, die u kunt downloaden in de Appstore, (project Velsen) krijgt u alle updates.


In die laatste maanden van het project zijn we op veel locaties bezig met cultuurtechnisch herstel. Een project op zich waar specialisten voor nodig zijn, meer daarover is te lezen in het interview op pagina 4 met Jan Rood, onze operationeel omgevingscoördinator en Maurice van Chastelet van het grondverzetbedrijf die nauw samenwerken. Dit alles gaat ook in nauw overleg met de grondeigenaar en de gebruiker. In gesprek zijn met de perceeleigenaren gebeurt niet alleen bij het afronden en de planfase, maar zeker ook tijdens de aanleg. We proberen zo min mogelijk de bedrijfsvoering te verstoren, zowel in tijd als in impact. Melkveehouder John van Ruiten vertelt hierover.


Voor wie het heeft gemist of wellicht net buiten het uitzendgebied van omroep West woont, geeft de documentaire 'Spanning', die de omroep heeft gemaakt een goede kijk in de keuken van de aanleg van dit project. Meer hierover in één van de korte nieuwsberichtjes.

Vincent Hassfeld,

Clustermanager Randstad 380 kV