TenneT in het kort

Neem een kijkje in ons infocentrum

Raad van Kinderen op bezoek

Afbreken oude masten

Waar komt stroom vandaan?

Omroep West docu

Allerlaatste wintrackmast

Volg ons via Social Media

Nog even en we nemen de Randstad Noordring 380 kV in gebruik. Tot die tijd houden we je graag op de hoogte van de voortgang. Dat doen we veelal digitaal, via de website en Facebook.


Volg je ons nog niet?

Ga dan naar onze Facebook-pagina en like onze pagina.

#Goede vraag

Komt de 380 kV-hoogspanningsverbinding in de plaats van de 150 kV-hoogspanningsverbinding?

Nee, de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk is een upgrade van de huidige 150 kV-hoogspanningsverbinding. Om een vergelijking te maken met het wegennet, kunt u de 380 kV vergelijken met een snelweg, het transport kan snel van A naar B. Om thuis te komen heb je toch de provinciale weg nodig (150 kV) om via de wijk (20 kV) in je eigen straat bij je huis (230 V) te komen. Het één kan dus niet zonder het ander bestaan. Daarom zijn zowel de 380 kV- als de 150 kV-hoogspanningsverbinding nodig.

De 380 kV betekent een vergroting van de transportcapaciteit. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding is niet alleen belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad maar ook om de elektriciteit van de in de Noordzee voorziene windparken te transporteren.

Neem een kijkje in ons infocentrum

Bent u ook benieuwd wat er komt kijken bij de aanleg van de nieuwe 380 kV-stroomsnelweg tussen Bleiswijk en Beverwijk? Kom dan een kijkje nemen in ons informatiecentrum. Aan de hand van informatiepanelen en een grote maquette, krijgt u een goed beeld van de werkzaamheden. Natuurlijk kunt u ons dan ook vragen stellen over het project. Elke woensdagmiddag bent u tussen 13.00 en 17.00 uur van harte welkom. Het adres is Bospolder 11 Leiderdorp (bij de afslag A4). U kunt ook een afspraak maken om het informatiecentrum te bezoeken, bel dan 026 - 373 3239.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Raad van Kinderen op bezoek

Dinsdag 19 februari was groep 8 van basisschool Max Velthuijs uit Den Haag te gast in het informatiecentrum Randstad 380 kV in Leiderdorp. De klas neemt deel aan het programma van de Raad van Kinderen, een initiatief van de Missing Chapter Foundation. De Raad van de Kinderen wil kinderen mee laten denken met bedrijven en organisaties over maatschappelijke vraagstukken. Kinderen leren zo meedenken over de wereld om hen heen, het gaat ten slotte om hun toekomst. De klas kreeg de vraag voorgelegd wat TenneT moet doen om nu en in de toekomst een aantrekkelijke werkgever te zijn. Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen van het bezoek.

Afbreken oude masten 1965-2019

Begin januari zijn we begonnen met het slopen van de vakwerkmasten tussen Hazerswoude-Rijndijk en Leiderdorp. Deze masten maken onderdeel uit van de bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding Zoetermeer-Leiden. De hoogspanningsverbinding is hier ondergronds gelegd. Op de plekken waar de vakwerkmasten stonden komen straks de nieuwe wintrackmasten.

De masten aan de noordkant van de Oude Rijn, in Koudekerk aan den Rijn, zijn in de zomer van 1965 opgebouwd. Sommige omwonenden waren zowel getuige van de aanlegals van de sloop van de betreffende masten. Klik hier voor een overzicht van foto's uit die tijd. De foto's zijn ter beschikking gesteld door de familie Heemskerk uit Koudekerk aan den Rijn.

Waar komt stroom vandaan?

Onze hoogspanningsverbindingen staan op plaatsen waar mensen wonen en recreëren. Dit betekent dat kinderen, maar ook volwassenen dagelijks langs de masten fietsen, wandelen of erbij in de buurt spelen. Dit is soms niet zonder gevaar. Althans, als je er te dichtbij in de buurt komt. TenneT heeft daarom twee animaties gemaakt.


In één animatie wordt uitgelegd waar stroom uit het stopcontact vandaan komt (in twee versies: voor kinderen én voor volwassenen), de andere animatie gaat over wat je beter niet kunt doen in de buurt van een hoogspanningsverbinding (in twee versies: voor kinderen én voor volwassenen).

Omroep West docu

Omroep West heeft een tweedelige documentaire gemaakt over de aanleg van Randstad 380 kV Noordring.

Het eerste deel van de documentaire met de titel Spanning is in september 2018 uitgezonden, maar kunt u hier alsnog bekijken. Het tweede deel was op 27 maart te zien en kunt u hier terugkijken.

Allerlaatste wintrackmast geplaatst in Haarlemmermeer

In de gemeente Haarlemmermeer staan nu alle nieuwe wintrackmasten op hun plek. In totaal 51 locaties. De allerlaatste wintrackmast is geplaatst langs de Driemerenweg. De masten in Haarlemmermeer variëren van een korte mast van circa 45 meter vlakbij de polderpaan van Schiphol tot de bijna 80 meter hoge mast bij de Ringvaart in Abbenes. Ook is er variatie in de kleur. Alle masten hebben de typerende kleur grijs van de Nederlandse lucht, de masten in de buurt van Schiphol kennen een bijzondere kleur. De pylonen die het dichtst bij de polderbaan staan zijn rood wit uitgevoerd met een toplicht bovenin wat 's nachts een rood licht geeft. Dit op voorschrift van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Vragen?

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 026 - 373 3239 of e-mail: info@randstad380kv-noordring.nl
Of kom langs in het informatiecentrum op woensdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur, of op afspraak! Bospolder 11, Leiderdorp

(afslag Hoogmade op de A4).


Bellen met Annemarie Slingenberg-Koch

Woordvoerder project Randstad 380 kV Noordring

Vaak krijgen we de vraag waarom er op een bepaalde plek niet gewerkt wordt, terwijl het toch heel logisch lijkt dat dit wel het geval is. Dit heeft er alles mee te maken dat we op een traject van 60 kilometer aan het werk zijn. Het een heeft te maken met het ander, ook al zit daar soms 20 kilometer tussen. Zo kregen we veel vragen over wanneer we nu beginnen met de sloop van de masten tussen Vijfhuizen en Haarlemmermeer en wanneer het gebied langs de IJtochtzone weer open gaat bij Beinsdorp. Het wachten was op het in bedrijf gaan van de 150 kV-hoogspanningsverbinding Sassenheim-Haarlemmermeer.


Deze bestaande hoogspanningsverbinding is het afgelopen jaar aangepast. Zo zijn tussen Sassenheim en Lisserbroek de geleiders (stroomdraden) vervangen. Is tussen Lisserbroek (Turfspoor) en de N207 de hoogspanningsverbinding ondergronds gelegd en vanaf daar tot aan Park Zwaansbroek bovengronds gebundeld met de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding in de nieuwe wintrackmasten. Het moment dat er weer spanning op deze hoogspanningsverbinding staat, is tegelijk het startsein voor aannemer VolkerInfra R380 om te beginnen met het opruimen van het werkgebied langs de IJtochtzone/Driemerenweg bij Beinsdorp en Park Zwaansbroek. Het gebied is een dik jaar afgesloten geweest. Het gebied wordt opgeruimd en hersteld. Staatsbosbeheer gaat het gebied opnieuw herinrichten.


Naast het opruimen begint de aannemer dan ook met de sloop van de oude masten tussen het hoogspanningsstation in Haarlemmermeer in de wijk Floriande en het hoogspanningsstation in Vijfhuizen. Het blijft een aardige puzzel om alles qua planning in elkaar te passen.