Om bij een mastlocatie te komen en de openbare weg zoveel mogelijk te ontzien leggen onze aannemers kilometers aan tijdelijke bouwwegen aan. Een bouwweg bestaat uit folie, zand en betonnen rijplaten. Als deze klaar is wordt het werkterrein ingericht en kan de bouw van de fundering beginnen. Na het heien of boren van de betonnen funderingspalen wordt een bouwput van zo'n drie meter diep gegraven. De fundering bestaat uit twee ronde betonpoeren voorzien van een stevige constructie van staal en beton met in het midden een ankerkooi. Hier wordt later de mastvoet op vastgeschroefd.

Van bouwweg tot fundering