Ouderwets op stoom

In de media, thuis of op straat: het gesprek gaat naast corona ook steeds vaker over de transitie naar duurzaam opgewekte energie. TenneT heeft daar vanuit zijn wettelijke taak volop mee te maken. De maatschappij wil een betrouwbaar, betaalbaar en veilig energiesysteem.

Omdat de gaswinning in Groningen eindigt en de productie van elektriciteit uit gas en kolen mindert, krijgen TenneT en de regionale netbeheerders ook in het noorden steeds vaker te maken met het aansluiten van wind- en zonneparken op zee en land op het elektriciteitsnet.

Spoedige realisatie van de 380 kiloVolt-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten is daarmee belangrijk(er) geworden. Dus waren we blij dat we ondanks COVID-19 dit voorjaar volledig konden beginnen met de bouw van deze hoogspanningsverbinding. Die vordert gestaag. We leggen bouwwegen aan, bouwen fundamenten en monteren hierop nieuwe masten. Meestal op andermans grond.

Dit willen we zo veilig mogelijk en met zo min mogelijk hinder en overlast voor de omgeving doen. Al is dat laatste helaas soms onvermijdelijk. Heeft u ze al gezien in de buurt van Groningen? Sinds half oktober staan de eerste wintrackmasten in het Groningse landschap bij Vierverlaten. Nu staan ze nog naast de bestaande 220 kV-verbinding. Die oude verbinding verdwijnt als alles klaar is, na de ingebruikname van de nieuwe in 2023.

Om het elektriciteitstransport vanaf de Eemshaven tot die tijd goed te laten verlopen hebben we een extra en tijdelijk hoogspanningsstation gebouwd. Nog dit jaar schiet dit station in de Oostpolder bij Eemshaven te hulp bij het noodzakelijk transformeren van het elektriciteitsaanbod van 220 kV naar 380 kV en andersom.

Verheugend is dat we samen met de provincie en betrokkenen nu daadwerkelijk aan de slag zijn met het landschapsprogramma. Van vele kleine en grotere projecten die daaronder vallen gaat u de komende tijd vast nog meer zien, horen en over lezen. Meer hierover kunt u in dit magazine lezen.

Kop d'r veur en blijf gezond!

Klaas Bakker Projectdirecteur TenneT Noord-West 380 kV