Oog voor de natuur

De Grote ratelaar

Om bomen goed te kunnen laten groeien is ruimte nodig. Dankzij de herinrichting van de Heereweg in Aduard, als onderdeel van het landschapsprogramma dat is overeengekomen voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV, krijgen de nieuwe bomen daar alle ruimte. Dat betekent ook dat er brede bermen ontstaan. Voor de inrichting van die berm heeft de gemeente een slimme oplossing bedacht. Je kunt ervoor kiezen om een berm te beplanten met struiken, planten of gras. Als je voor gras kiest moet je vaak maaien, anders staat het zo 80 centimeter hoog.

In Aduard is een mengsel gezaaid met verschillende, jaarlijks terugkerende, bloemen. Een ervan is de ‘Grote ratelaar’. Het plantje komt voor in natuurgebieden en heeft gele bloemen. Als ze uitgebloeid en verdord zijn, hoor je het geluid van een ratelslang bij het bewegen van de plant. Zo is de plant aan zijn naam gekomen. Dat is niet het enige, de ratelaar haalt voedingsstoffen uit de bodem en uit grassen. De plant maakt letterlijk verbinding met wortels, hij parasiteert. De plant helpt bij het beheren van de berm, waar de ratelaar staat wordt het gras niet hoger dan 20 centimeter, en als je maait komt er minder gras vanaf. Hierdoor hoeft de gemeente minder kilo’s gras naar de composthoop te brengen, een win-winsituatie dus!