TenneT in het kort

Download de TenneT BouwApp

Blijf op de hoogte en volg de bouw van het project Eemshaven-Vierverlaten 380 kV via de TenneT BouwApp! Download deze gratis via de Apple Store of Google Play Store. Of meld je aan voor de online nieuwsbrief.

Kijk eens op Facebook

Ga naar de Facebookpagina en klik op ‘Vind ik leuk’ om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, stel een vraag of stuur een reactie.

Meten en monitoren:

"We moesten stoppen met heien"

We zijn ons zeer bewust van de omstandigheden op en langs het tracé. De masten en het bouwproces moeten voldoen aan de (strenge) eisen voor aardbevingsbestendig bouwen. Vooraf is per locatie onderzocht en bepaald welke heitechniek toegepast moet worden. Daarnaast zetten we op kwetsbare locaties voor aanvang en aan het einde van de werkzaamheden in op het meten en monitoren van de effecten. Direct betrokkenen informeren we hierover. En wanneer er toch schade ontstaat herstellen we deze snel. Onlangs moest onze aannemer bij een boerderij het heiwerk stopzetten. De trillingsmeter ging daar over de vastgestelde norm heen tijdens het heien. Jappie de Bruin, hoofduitvoerder voor bouw combinatie Strukton Civiel/Mobilis, was er als de kippen bij. Jappie: "Het werk is direct stilgelegd en in overleg met TenneT en directbetrokkenen hebben we besloten om toch een andere funderingspaal en -techniek toe te passen op deze locatie."

Het informatiecentrum open op afspraak

Ons informatiecentrum in Eemshaven is vanwege het cornavirus en de (aangescherpte) maatregelen alleen open op afspraak. Alleen zo kunnen we de veiligheid van u en onze collega's waarborgen. In ons centrum hanteren we de RIVM-richtlijnen. Dit betekent 1,5 meter afstand houden, desinfecteren en hoesten/niezen in de elleboog. U kunt uiteraard ook op de hoogte blijven via de TenneT BouwApp, onze facebook pagina en de projectwebsite. Wilt u een afspraak maken met onze aannemers of TenneT? Bel dan met 0800-3555000 of mail naar info@eemshaven-vierverlaten380kv.nl.

Hoogspanningsstation Eemshaven-Midden is geopend

Speciaal voor zon- en windenergie

Gronings gedeputeerde Homan nam op 2 september het nieuwe hoogspanningsstation in Eemshaven in gebruik. Dit hoogspanningsstation van TenneT en Enexis Netbeheer is speciaal gebouwd om de in de Eemshaven zelf opgewekte duurzame elektriciteit te kunnen transporteren. Het aanbod van wind en zon neemt er snel toe, en ook de vraag.

#goede vraag

Wanneer worden de huidige vakwerkmasten afgebroken?

De huidige 220 kV-hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten wordt vervangen door een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding met wintrackmasten. Daarnaast wordt de 110 kV-verbinding Vierverlaten tot aan de Brillerij bij de nieuwe hoogspanningsverbinding in gehangen. In totaal worden er 163 vakwerkmasten afgebroken. Direct na de ingebruikname (2023) van de nieuwe hoogspanningsverbinding gaan we de dan oude en overbodige masten afbreken. De aanbesteding voor het afbreken van de masten moet nog plaatsvinden.

Ben je in Beeld? Licht aan!

De donkere dagen naderen, dit betekent dat het nóg belangrijker is om als fietser zichtbaar te zijn in het verkeer. Vanwege corona kunnen we helaas geen fiets lampjes uitdelen aan voorbijgaande fietsers bij Friesestraatweg en de noordzijde van Sauwerd. Daar heeft onze aannemer BAM Infra bouwinritten aangelegd die de toegang vormen voor de bouwwegen. Omwonenden en (middelbare) scholen worden hierover geïnformeerd en naast de extra verkeersborden, hangen er 'Ben je in beeld'-bouwdoeken en sturen we fietslampjes naar de basisscholen in de buurt. Met de veiligheidscampagne 'Ben je in beeld' willen we schoolgaande jeugd extra alert maken voor de dode hoek die chauffeurs ervaren in hun vrachtwagen en vice versa. 'Zie jij de chauffeur niet zitten in de cabine? Dan ziet hij jou ook niet!'

Bewonersavond in Garnwerd en Stedum

Op maandag 24 en 31 augustus stelden omwonenden langs het tracé hun vragen aan medewerkers van BAM Infra, bouwcombinatie Strukton Civiel/Mobilis en TenneT tijdens een informatiebijeenkomst in Garnwerd en Stedum. Destijds het eerste moment na de versoepeling van de coronamaatregelen waarbij we een fysieke bijeenkomst organiseerden volgens RIVM-richtlijnen. Omwonenden schreven zich van tevoren in voor een tijdvak. Naast omwonenden kwamen directe buren, grondeigenaren, leden van de omgevingspanels en andere geïnteresseerden langs. Vragen gingen vooral over de planning en de aard van de werkzaamheden. De sfeer was positief-kritisch. Meer informatie over de bouwplanning bij u in de buurt is te vinden op www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl/omgeving

Masten opgehoogd bij Groningen en Delfzijl

Naast het project Eemshaven-Vierverlaten 380 kV werkt TenneT op meer plekken in de regio aan een betrouwbaar en steeds duurzamer, hoogspanningsnetwerk. Bij de Euroborg in de stad Groningen hebben we masten verstevigd en verhoogd als onderdeel van het vergroten van de capaciteit op de 110 kV- verbinding tussen Delfzijl en Groningen. Het komend halfjaar zijn we bezig om op deze 29 kilometer lange verbinding de stroomgeleiders te vervangen voor nieuwe met een grotere capaciteit.

Kilometers aan bouwwegen al aangelegd

Afgelopen maanden hebben aannemers BAM Infra en Strukton Civiel/Mobilis tientallen kilometers bouwwegen en werkterreinen aangelegd. BAM is vanuit Vierverlaten begonnen en heeft in oktober omgeving Sauwerd en Wetsinge bereikt en bouwcombinatie Strukton Civiel/Mobilis is bezig ter hoogte van Zeerijp. Rond maart volgend jaar zijn alle bouwwegen aangelegd. Bij het verschijnen van dit magazine zijn ongeveer 20 mastlocaties voorzien van een fundering. Een fundering bestaat uit twee betonpoeren waar de wintrackmast, die uit twee mastpylonen bestaat, op gemonteerd wordt.

Loodzware transformator in Eemshaven

Op 30 juni hebben we een loodzware transformator verwelkomd in Eemshaven. De transformator vertrok op 26 juni vanuit Nijmegen en kwam via het IJsselmeer, het van Starkenborghkanaal, de stad Groningen via Delfzijl de Eemshaven binnenvaren. Twee hijskranen waren nodig voor de overslag. De transformator staat nu naast Google op een tijdelijk hoogspanningsstation. Zodra de nieuwe hoogspanningsverbinding klaar is, gaat deze transformator naar hoogspanningsstation Vierverlaten als een van de zes nieuwe transformatoren daar.

Nieuw hoog- en middenspanningsstation bij Ter Apelkanaal

In het Zuiden van de provincie Groningen gaan TenneT en Enexis Netbeheer een nieuw hoog- en middenspanningsstation bouwen (380 kV/110/20 kV). Het station op het bedrijvenpark Zuid-Groningen bij Ter Apelkanaal moet rond 2025 operationeel zijn en zorgt voor de broodnodige extra transportcapaciteit in dit deel van de provincie. Het netwerk in grote delen van Groningen en Drenthe is nu nog overbelast, vooral door een snel gestegen aanbod van elektriciteit uit zonneparken. De gemeente Westerwolde werkt mee aan een bestemmingsplanwijziging.

Bellen met Marieke Dupon

Publieksvoorlichter Eemshaven-Vierverlaten 380 kV

En toen was er corona. Gelukkig gingen de bouwwerkzaamheden door, maar dit had en heeft nog steeds gevolgen voor onze voorlichting. Ineens waren fysieke informatiebijeenkomsten voor omwonenden in april niet meer mogelijk.

Dit geniet normaal gesproken wel onze voorkeur bij de aanvang van een bouwproject, zeker van deze omvang. We willen het liefst met omwonenden in gesprek gaan, vragen beantwoorden en elkaar in de ogen kijken. We zijn immers de komende jaren buren van elkaar. Via brieven, online nieuwsbrief, de projectwebsite, Facebook en de TenneT BouwApp proberen we iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden. En in augustus, na de versoepeling van de coronamaatregelen, konden we dan toch twee fysieke bijeenkomsten organiseren.

Ondertussen zijn we druk bezig met het vormgeven van een alternatief voorlichtingsprogramma in plaats van het normaal zo actieve en fysieke programma. Want samen met omwonenden in een bus stappen naar bouwlocaties of voorlichting geven op scholen is nu helaas niet mogelijk.

We proberen u zoveel mogelijk up-to-date te houden via korte video's en foto's. Heeft u vragen over een specifiek onderwerp, heeft u suggesties of ligt er zand op de weg, bel ons via 0800-3555000, reageer via de BouwApp of stuur een e-mail naar info@eemshaven-vierverlaten380kv.nl.

We doen ons best om alles met zo min mogelijk hinder en overlast voor de omgeving te doen en staan open voor alle suggesties.