”Kijken wat we wel met elkaar kunnen bereiken”

Om de bouw van de hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten voor omwonenden zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft TenneT omgevingspanels ingericht. Hierin zitten afgevaardigden uit verschillende lokale belangenverenigingen. Met deze panels kunnen we snel en adequaat communiceren over alles rondom de bouwwerkzaamheden. Fokko Leutscher, actief lid van Regiomarketing Middag-Humsterland, neemt deel aan dit panel.

Oudste cultuurlandschap

Zijn oorspronkelijke familieroots liggen in Groningen, maar Fokko woonde en werkte een groot deel van zijn leven in Ede. Sinds 20 jaar is hij in het hoge noorden te vinden, en maakt hij zich sterk voor de omgeving. “Het Nationaal Landschap Middag-Humsterland is het oudste cultuurlandschap dat Nederland rijk is”, begint Fokko. “In de vroege middeleeuwen woonden hier meer mensen dan in de Randstad. De grond was erg vruchtbaar en er waren nog geen dijken.” Als je van bovenaf kijkt zie je heel goed de meanderende waterstromen die als afwatering dienden. Zoals onder andere de oude Hunze, het tegenwoordige Reitdiep. Als je langs zo’n meander fietst en je kijkt naar een kerk, dan zie je hem de ene keer links en dan weer rechts. Het is een heel kronkelend patroon, je ziet bijna geen rechte kanalen. Het is dan ook niet zo gek dat toeristen de weg naar deze provincie inmiddels ook weten te vinden.

Zorgvuldigheid

Fokko zet zich in voor Regiomarketing Middag-Humsterland, met een achterban van zo’n 90 deelnemers gericht op horeca, toerisme, kunst en op cultuurhistorie. Om te voorkomen dat cultureel erfgoed verloren gaat neemt hij ook deel aan het omgevingspanel. “Waar het ons om gaat is dat er zorgvuldig omgegaan wordt met het kostbare cultuurlandschap. Je kunt niet zomaar even een sloot dempen of een dijk slichten. We hebben ons in het begin hard gemaakt voor ondergrondse aanleg van de hoog spanningsverbinding. Helaas was het ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet bereid om daaraan mee te werken; natuurlijk vinden we het heel jammer dat dat niet gelukt is. Daarom is het voor ons belangrijk om te kijken wat we met de compenserende landschapsmaatregelen wel kunnen bereiken, met als doel het gebied te beschermen of te verbeteren.” De gesprekken daarover worden gevoerd met de provincie, gemeenten en vertegenwoordigers vanuit de verschillende dorpen.

Fietspad

Er lag al een tijd een vraag om het fietspad van Garnwerd richting Winsum door te trekken. Nu moeten mensen, die veilig over een fietspad naar het station of naar school willen, vanaf stalhouderij Weidelust, een lange omweg nemen. "Door het landschapsplan is het mogelijk geworden om dat te realiseren. Deze maatregelen zijn gericht op het landschappelijk aanvaardbaar maken van de verbinding, maar draagt ook bij aan leefbaarheid en veiligheid. Er staat ook nog een tweede fietsverbinding op ons verlanglijstje: tussen Garnwerd en Feerwerd."

Maatwerk

Omgevingsmanager Martijn Spoolder is het aanspreekpunt vanuit TenneT voor de omgevingspanels. Hij kijkt samen met de deelnemers uit het panel wat de mogelijkheden wel of niet zijn en stemt af met de aannemers. “We zijn erg blij dat de leden van het omgevingspanel de moeite nemen om met ons in gesprek te gaan. Het biedt ons de kans om echt dicht op de inwoners te zitten en het project een gezicht te geven. We willen onze werkzaamheden binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk voor de omgeving uitvoeren. Met de kennis en inbreng van de omgevingspanels kunnen we veel meer maatwerk leveren.” Soms ontstaat een idee spontaan, zoals het voorstel om een bankje te plaatsen met een informatiebordje over de bouw van de hoogspanningsverbinding. Fokko: “Het leek ons leuk om dit bordje na de bouw te voorzien van achtergrondinformatie over het gebied waar recreanten doorheen fietsen. Zo kun je het een mooi met het ander combineren. We hebben nu een aantal keer met elkaar gesproken, dat gaat in een ontspannen sfeer. Ook hebben we regelmatig telefonisch contact, of Martijn regelt een bijeenkomst. Corona is voor ons nu ook een extra uitdaging, we kunnen niet meer zo makkelijk bij elkaar komen. Ik heb goede hoop dat dat volgend jaar beter is.”